Onderzoeksproject

Het programma ‘onderzoeksproject’ wordt vervangen door Junior en Senior Onderzoeksproject waarvan de oproep opent in december 2018)

Doel?

De onderzoeksprojecten komen er op initiatief van de onderzoekers. Met deze projecten wil het FWO het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek bevorderen.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar, met max. 2 jaar hernieuwbaar
 • Personeel- en werkingsmiddelen:  van € 45.000 tot € 130.000 per jaar
 • Bijkomende uitrusting / “matching funding” :  maximum € 150.000
 • Oproep gesloten

 • Bekendmaking resultaten: 28 november 2018

 • Start project: 1 januari 2019
 • Slaagpercentage 2017: 20,45%

Profiel en voorwaarden?

 • Als ploeg van onderzoekers hebben jullie nood aan werkings-, uitrustings- en personeelskredieten.
 • Jullie onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (artikel 3 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten)
 • Jullie onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotor(en). (artikel 9 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten)
 • Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximum twee projecten optreden als (co-) promotor. Wie promotor was van een toegekend FWO-project, moet 1 aanvraagronde wachten.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten
 • Aan (co-) promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • De geschatte reële kost (contacteer HR departement of de bevoegde dienst van uw instelling) dient te worden aangevraagd indien de naam van de onderzoeker is gekend. Indien het aan te werven personeelslid nog niet is gekend dienen indicatieve bedragen te worden gebruikt.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit
 • Bekijk hier voor welke verschillende onderzoeksprojecten je kan aanvragen in deze ronde

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt 10 externe referenten voor. (zie het reglement voor de ontvankelijkheidscriteria)
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten ter evaluatie voorgelegd
 • De FWO-Expertpanels buigen zich over de aanvragen. 
 • De Expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur neemt de finale beslissing tot toekenning
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing
 • Meer informatie

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Template voor vorderingsverslag
 • Template voor eindverslag