Advies, selectie- en evaluatiecriteria

ADVIES

De aanvragen worden voorgelegd aan de FWO-Expertpanels, die de kwalificaties van de aanvragen beoordelen. De Expertpanels brengen aan de Raad van Bestuur verslag uit. De toekenning gebeurt door de Raad van Bestuur.

De aanvrager wordt gevraagd om tien externe referenten voor te stellen. Vervolgens selecteert de FWO-administratie uit deze lijst een aantal referenten die door het FWO worden uitgenodigd  het aanvraagdossier schriftelijk te evalueren.

De criteria waaraan de voorgestelde externe referenten moeten voldoen, staan in het Reglement Interne en Externe Peer Review, art. 12, §4 en in het onderdeel ‘Beoordelingsprocedure’ van deze informatiefiche.

SELECTIE

  • internationaal wetenschappelijk niveau van de onderzoeksgroepen
  • methodologie
  • originaliteit en vernieuwend karakter van het project
  • belang van het project
  • doelgerichtheid van het project
  • haalbaarheid van het project
  • samenwerking en coördinatie tussen onderzoekseenheden
  • noodzakelijkheid van de begrote middelen

EVALUATIE

  • in hoeverre is het gestelde doel verwezenlijkt
  • hoogstaande publicaties in internationale tijdschriften met leescomité