Postdoctorale mandaten

Junior postdoctoraal onderzoeker

Het junior postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

» Lees meer

Senior postdoctoraal onderzoeker

Het senior postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

» Lees meer

Specifieke oproep voor kandidaturen voor een postdoc mandaat rond ALS

Naar aanleiding van een legaat van dhr. Van Eyck aan het FWO wordt éénmalig een bedrag van 322.000 euro ter beschikking gesteld ten voordele van onderzoek rond de neurologische aandoening Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS).

» Lees meer

Fundamenteel Klinisch Mandaat

Het fundamenteel klinisch mandaat ondersteunt goed opgeleide artsen en onderzoekers die een volwaardige carrière binnen het translationeel onderzoek nastreven.

» Lees meer

Postdoctoraal onderzoeker Marie Skłodowska-Curie Actions - Seal of Excellence

Het Marie Skłodowska-Curie actions - Seal of Excellence FWO (MSCA SoE FWO) wil onderzoekers ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

» Lees meer

[PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie Fellowships

Dit programma heeft als doel de internationale mobiliteit van onderzoekers te stimuleren door enerzijds excellente postdoctorale onderzoekers naar de Vlaamse Gemeenschap aan te trekken en anderzijds aan postdoctorale onderzoekers in de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheid te bieden om een deel van hun onderzoek in het buitenland uit te voeren.

» Lees meer