Fundamenteel Klinisch Mandaat

Doel?

Het fundamenteel klinisch mandaat ondersteunt goed opgeleide artsen en onderzoekers die een volwaardige carrière binnen het translationeel onderzoek nastreven. De mandaten bieden de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van een klinische functie in functie van het onderzoek. Translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel biomedisch onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt.

Kenmerken?

 • Periode: 5 jaar halftijds onderzoek, twee maal hernieuwbaar
 • Bedrag van het mandaat is de helft van de loonkost ten laste van het universitair ziekenhuis, met een maximum van € 50.000 per jaar
 • Als huisarts komt het bedrag van het mandaat overeen met de loonkost van een halftijdse aanstelling als docent aan de betrokken universiteit (rekening houdend met anciënniteit), met een maximum van € 50.000 per jaar
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: juni 2019
 • Start mandaat: 1 oktober 2019
 • Slaagpercentage 2018: 40%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent arts-specialist, huisarts of apotheker-specialist in de klinische biologie met een voltijdse klinische opdracht aan een universitair ziekenhuis.
 • Je bent in het bezit van een diploma ‘doctor op proefschrift’.
 • Je bent aangesteld in een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Als huisarts ben je gedurende de hele looptijd van het mandaat aangesteld aan een Vlaamse universiteit afdeling huisarts-geneeskunde
 • Je beschikt over een contract van onbepaalde duur.
 • Je oefent voor minstens 80% exclusief een klinische functie uit.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je gaat akkoord met de wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt 10 externe referenten voor 
 • Het hoofd van de onderzoekseenheid schrijft een aanbevelingsbrief.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • De jury Klinische mandaten buigt zich over je aanvraag
 • De jury  stelt een finale rangschikking op
 • De raad van bestuur bekrachtigt je aanstelling.

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Vanaf de huidige oproep voor mandaten voor 2019 gebruikt het FWO ook de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze nieuwe lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.