Advies, selectie- en evaluatiecriteria Fundamenteel klinisch mandaat

ADVIES

De aanvragen worden voorgelegd aan de FWO-Expertpanels, die de kwalificaties van de kandidaten beoordelen. De Expertpanels brengen aan de Raad van Bestuur verslag uit. De aanstelling gebeurt door de Raad van Bestuur.

Het FWO vraagt een aanbevelingsbrief aan het hoofd van de onderzoekseenheid, alsook een omschrijving van de klinische taak door de hoofdgeneesheer/vakgroepvoorzitter van de kliniek of dierenkliniek.

De aanvrager wordt gevraagd om tien externe referenten voor te stellen. Vervolgens selecteert de FWO-administratie uit deze lijst een aantal referenten die door het FWO worden uitgenodigd  het aanvraagdossier schriftelijk te evalueren.

De criteria waaraan de voorgestelde externe referenten moeten voldoen, staan in het Reglement Interne en Externe Peer Review, art. 12, §4 en in het onderdeel ‘Beoordelingsprocedure’ van deze informatiefiche.

Iedere kandidatuur moet vergezeld zijn van een attest van de directeur van het betrokken universitair ziekenhuis of dierenkliniek, en van de decaan van de betrokken faculteit, waarin wordt bevestigd dat betrokkene, zo hem een mandaat wordt toegekend, halftijds zal worden vrijgesteld van zijn huidige opdracht, om zich aan fundamenteel klinisch onderzoek te wijden.

SELECTIE

 • onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. publicaties van de kandidaat)
 • onderzoeksvaardigheid en methodologie
 • wetenschappelijke achtergrond van de kandidaat
 • wetenschappelijke zelfstandigheid
 • originaliteit en vernieuwend karakter van het project
 • mobiliteit van de aanvrager
 • haalbaarheid van het project
 • doelgerichtheid van het project
 • klinische ervaring en zelfstandigheid van de postulant

EVALUATIE

 • nationaal en internationaal niveau van de publicaties
 • inschakeling in onderzoeksploeg
 • bevorderen relatie onderzoek - klinische praktijk