[PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie Fellowships

Binnen het huidige programma zijn er geen nieuwe oproepen meer

Wat?

Met cofinanciering van het COFUND werkprogramma (No 665501)* van de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) van Horizon 2020 lanceert het FWO in 2015 een nieuw mobiliteitsprogramma, getiteld ‘[PEGASUS]², giving wings to your career’. Dit programma heeft als doel de internationale mobiliteit van onderzoekers te stimuleren door enerzijds excellente postdoctorale onderzoekers naar de Vlaamse Gemeenschap aan te trekken en anderzijds aan postdoctorale onderzoekers in de Vlaamse Gemeenschap de mogelijkheid te bieden om een deel van hun onderzoek in het buitenland uit te voeren. Het [PEGASUS]² MSCA programma omvat dan ook twee types postdoctorale mandaten: de INKOMENDE en UITGAANDE [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie mandaten. Met de bekomen cofinanciering van MSCA COFUND zal het FWO 30 INKOMENDE [PEGASUS]² MSCA mandaten en 30 UITGAANDE [PEGASUS]² MSCA mandaten kunnen toekennen, verspreid over twee oproepen in 2015 (deadlines: 1 februari 2016 en 1 mei 2016). 

Mandaattypes?

U bent een excellente postdoctorale onderzoeker werkzaam buiten België en wenst uw onderzoek (opnieuw) in de Vlaamse Gemeenschap uit te voeren? Postuleer dan voor een INKOMEND [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie mandaat

U bent een excellente postdoctorale onderzoeker werkzaam in de Vlaamse Gemeenschap  en wenst uw onderzoek deels in het buitenland uit te voeren? Postuleer dan voor een UITGAAND [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie mandaat.

 


* Dit project heeft financiering ontvangen van het European Union’s Horizon 2020 research and innovation programma onder de Marie Skłodowska-Curie grant overeenkomst No 665501.