Postdoctoraal Onderzoeker

Vanaf oproep 2019 kunnen voor postdoctorale mandaten (uiterste indiendatum: 1 december 2018) twee mandaattypes worden aangevraagd: junior postdoctoraal mandaat en senior postdoctoraal mandaat.


Het bestaande programma voor postdoctorale mandaten wordt beschouwd als zijnde equivalent met het nieuwe type junior, terwijl het bestaande postdoctorale mandaat hernieuwing zal beschouwd worden als zijnde equivalent met het type senior.

Doel?

Het postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met VITO.

Kenmerken?

 • Periode: 3 jaar, eenmaal hernieuwbaar
 • Salarisschaal: minimum € 29.069,73 - maximum € 45.317,25
 • Bekendmaking resultaten: 27 juni 2018
 • Start mandaat: 1 oktober 2018
 • Slaagpercentage 2017: 27,39%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift.
 • Je kan je kandidaat stellen voor een postdoctoraal mandaat tijdens de eerste 3 jaar na het behalen van je doctoraat (datum doctoraatsdiploma), gerekend op 1 juni van het jaar van aanvraag.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

 

Aandacht: vanaf oproep 2019 voor postdoctorale mandaten (uiterste indiendatum: 1 december 2018) kunnen twee mandaattypes worden aangevraagd: junior postdoctoraal mandaat en senior postdoctoraal mandaat. Voor elk programma kan tweemaal worden aangevraagd.


In het licht daarvan zal het bestaande programma voor postdoctorale mandaten worden beschouwd als zijnde equivalent met het nieuwe type junior, terwijl het bestaande postdoctorale mandaat hernieuwing zal beschouwd worden als zijnde equivalent met het type senior. Bijgevolg kunnen kandidaten die de eerste keer een postdoctoraal mandaat hebben aangevraagd vóór 1 december 2018 nog een aanvraag indienen voor het type junior en wie voor die datum een hernieuwing heeft aangevraagd kan nog een keer een type senior aanvragen.


Uiteraard zullen alle kandidaten moeten voldoen aan de ontvankelijkheidsregels van de nieuwe regelgeving. Kandidaten echter die reeds eenmaal een postdoctoraal mandaat van het FWO voor oproep 2019 hebben aangevraagd en nog steeds beantwoorden aan de ontvankelijkheidsregels behalve die aangaande de postdoctorale anciënniteit kunnen een tweede keer aanvragen tijdens oproep 2019 volgens de oude ontvankelijkheidsregels. Als een kandidaat een tweede keer een aanvraag voor postdoctoraal mandaat wenst in te dienen tijdens oproep 2019 (opgelet: “ jaar van aanvraag” en “jaar van oproep” is 2019, met uiterste indiendatum 1 december 2018) mag diens doctoraat bijgevolg niet behaald zijn vóór 1 juni 2016. De nieuwe regels over de postdoctorale anciënniteit zullen gelden voor al wie voor de eerste keer aanvraagt tijdens oproep 2019, m.a.w. het doctoraat van deze kandidaten moet behaald zijn niet eerder dan 1 oktober 2016.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraag fietsvergoeding
 • Cumulatieaanvraag
 • Beperkingen van de opdrachten
 • Melding buitenlands verblijf
 • Melding opdrachten - Postdoctoraal onderzoeker