Advies, selectie- en evaluatiecriteria Postdoctoraal Onderzoeker

ADVIES

De aanvragen worden voorgelegd aan de FWO-Expertpanels, die de kwalificaties van de kandidaten beoordelen. De Expertpanels brengen aan de Raad van Bestuur verslag uit. De aanstelling gebeurt door de Raad van Bestuur.

Het FWO vraagt een aanbevelingsbrief aan het hoofd van de onderzoekseenheid.

De aanvrager wordt gevraagd om tien externe referenten voor te stellen. Vervolgens selecteert de FWO-administratie uit deze lijst een aantal referenten die door het FWO worden uitgenodigd  het aanvraagdossier schriftelijk te evalueren.

De criteria waaraan de voorgestelde externe referenten moeten voldoen, staan in het Reglement Interne en Externe Peer Review, art. 12, §4 en in het onderdeel ‘Beoordelingsprocedure’ van deze informatiefiche.

SELECTIE

 • onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. publicaties van de kandidaat)
 • onderzoeksvaardigheid en methodologie
 • wetenschappelijke achtergrond van de kandidaat
 • wetenschappelijke zelfstandigheid
 • originaliteit en vernieuwend karakter van het project
 • mobiliteit van de aanvrager
 • haalbaarheid van het project
 • doelgerichtheid van het project

EVALUATIE

 • onderzoeksbekwaamheid en -vaardigheid
 • nationaal en internationaal niveau van de publicaties
 • inschakeling in onderzoeksploeg