Postdoctorale mandaten VITO

Vito

Al sinds 2009 worden er dankzij de FWO-VITO beurzen twee beginnende doctorandi, die omwille van budgettaire redenen de FWO-selectie net niet gehaald hebben, opgepikt. Zij kunnen een gezamenlijke beurs krijgen als hun onderzoeksveld aansluit bij de werkterreinen van het VITO: Vlaanderen minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen, de evolutie naar meer duurzame industrie en de zorg voor meer levenskwaliteit en omgevingsbeheer.

Bij deze samenwerking, waarbij het VITO instaat voor de twee eerste jaren van onderzoeksteun en het FWO, na gunstige evaluatie, het derde en vierde jaar voor zijn rekening neemt, wordt nu uitgebreid. Nu kunnen ook onderzoekers met een doctoraat op zak, in aanmerking komen voor een FWO-VITO beurs. Deze geldt voor drie jaar, moet eveneens passen in de VITO-onderzoekslijnen en wordt gezamenlijk door FWO en VITO bekostigd (voor een bedrag van ongeveer 75.000 euro per beurs).

Meer info: https://vito.be/nl/join-us/fwo-vito-onderzoeksmandaat