Senior postdoctoraal onderzoeker

Een FWO-postdoc aanvragen in corona-tijden

De Covid-19 crisis verstoort en vertraagt sinds maart vele onderzoeksactiviteiten: beperkte toegang tot onderzoeksfaciliteiten, zorg voor jonge kinderen tijdens lock-down; verhoogde inzet voor onderwijs of in de zorg, … Internationale mobiliteit ligt zo goed al stil.

Als kandidaat postdoctoraal onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact hiervan op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject. 

Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving. Het FWO zal de externe evaluatoren en de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

Doel?

Het senior postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die enkele jaren in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, verder ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

Voor het financieren van een bijkomende postdoctoraal mandaat werkt het FWO samen met de Plantentuin Meise.

Het Fonds Suzanne Duchesne, beheerd door de Koning Boudewijnstichting stelt voor de oproep 2021 een bedrag van 70.000 euro ter beschikking in de vorm van bijzondere werkingstoelagen voor geselecteerde postdoctorale onderzoekers in de oncologie (Med4 panel).

Kenmerken?

 • Periode: 3 jaar
 • Salarisschaal: minimum € 4.217,57 - maximum € 6.574,78
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: eind mei 2021
 • Start mandaat: 1 oktober 2021 (ook 1 november 2021 is mogelijk)

Profiel en voorwaarden?

 • Zie het reglement postdoctoraal onderzoeker voor meer details over de ontvankelijkheidsvoorwaarden
 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift of van een diploma of certificaat dat in toepassing van de richtlijnen van de EU of een bilateraal akkoord hiermee als gelijkwaardig wordt erkend.
 • Je kan je kandidaat stellen voor een senior postdoctoraal mandaat indien je doctoraat (datum doctoraatsdiploma) behaald werd minimum drie jaar en maximum zes jaar vóór 1 oktober van het jaar van de start van het mandaat.
 • Je beschikt op 1 oktober van het jaar waarin het mandaat start over minimum twee jaar postdoctorale onderzoekservaring. Indien je niet eerder een (junior) postdoctoraal mandaat van het FWO genoot dien je dit via een verklaring van je onthaalinstelling aan te tonen. De verklaring wordt ondertekend door iemand met handtekenbevoegdheid, die bijgevolg de onthaalinstelling kan binden. Contacteer de betrokken dienst onderzoekscoördinatie van je onthaalinstelling voor meer info.
 • Je kan steeds een senior postdoctoraal mandaat aanvragen indien je voorafgaand van een junior postdoctoraal mandaat hebt genoten. Het senior postdoctoraal mandaat moet in dat geval onmiddellijk aansluiten op het junior postdoctoraal mandaat.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraag- evaluatie en selectieprocedure?

 • Je vindt een supervisor aan een ontvankelijke Vlaamse onthaalinstelling (artikel 3 van het reglement postdoctoraal onderzoeker)
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie (gericht naar een FWO expert panel).
 • De supervisor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je wordt begin april na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 22 april en 17 mei 2021 op interview in het panel. De data van de panelvergaderingen worden later online geplaatst. De interviews gaan door in de kantoren van het FWO, tenzij de COVID-19 situatie dit niet toelaat. In dat geval gaan de interviews in principe door via videoconferentie. De beslissing hierover wordt tijdig meegedeeld.
 • Op basis van de voorstellen van de expert panels neemt de raad van bestuur de finale beslissing over de selectie (einde mei 2021)
 • Je krijgt na de beslissing  feedback over je evaluatie
 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies (zie hieronder)

Reglementen

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

 • Evaluatie- en selectieprocedures worden toegelicht tijdens een aantal infosessies en in deze presentatie (Versie 2021) als praktische handleiding. Deze presentatie laat toe om:
  • Het evaluatie- en selectieproces te begrijpen
  • Een aanvraag in te dienen die tegemoet komt aan de evaluatiecriteria

Infosessies oproep 2021 Deze sessies gaan online door.

 • 1 oktober 2020 VUB
 • 6 oktober 2020 Universiteit Hasselt
 • 7 oktober 2020 KU Leuven
 • 8 oktober 2020 Universiteit Antwerpen
 • 9 oktober 2020 UGent

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • Expert panels: maak de juiste keuze!
  • Je kiest zelf het expertpanel dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig de lijst panels en de onderzoekstopicsper panel. Voor het interdisciplinaire panel dien je de boomstructuur met aanvaardingscriteria te gebruiken om uit te maken of dit panel echt geschikt is voor jouw voorstel.
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!
 • Lijst Disciplinecodes
  Sinds 2019 gebruikt het FWO de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.

Ondersteunende documenten evaluatie

 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores). Het expert panel (evenals de externe reviewers) zal je aanvraag evalueren op basis van score-omschrijvingen in een scorerooster.

In dienst als FWO postdoctoraal onderzoeker?