Predoctorale mandaten

Aspirant fundamenteel onderzoek

Doel? Met een mandaat aspirant fundamenteel onderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich …

» Lees meer

Vernieuwd programma: Aspirant strategisch basisonderzoek

Doel? Met een aspirantsbeurs strategisch basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zic…

» Lees meer

Bijzondere doctoraatsbeurs

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te behalen. De personen moeten over een ‘terbeschikkingstelling’ beschikken, afkomstig van hun huidige werkgever.

» Lees meer

Klinische doctoraatsbeurs

De klinische doctoraatsbeurs steunt specialisten (artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers) die voltijds met een klinische taak aangesteld zijn, om fundamenteel klinisch onderzoek uit te voeren. De beurs biedt de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van klinische en academische opdrachten in functie van het onderzoek. Zo wordt de kloof tussen het klinisch onderzoek en de klinische praktijk kleiner. 

» Lees meer

ICM-FWO Fellowship

Voor het ICM-FWO Fellowship komt er geen nieuwe oproep. U kan terecht bij de kanalen 'Aspirant fundamenteel onderzoek en aspirant strategisc…

» Lees meer

EUI Doctoraatsbeurs

Doel? Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Firenze is een gerenommeerd instituut dat jonge onderzoekers de unieke kans biedt om hun …

» Lees meer

Aspirant

Het aspirantenmandaat is het belangrijkste financieringskanaal om jonge beloftevolle onderzoekers voor te bereiden op het behalen van een doctoraat. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met:  SCK•CENL'Oreal-Unesco en VITO. Het doctoraatsonderzoek dient fundamenteel van aard te zijn.

» Lees meer

Doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek (SB)

Doel? Met een Doctoraatsbeurs Strategisch Basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerich…

» Lees meer

Schema overgangsmaatregelen aspiranten

Schema met de overgangsmaatregelen voor aspiranten

» Lees meer