Predoctorale mandaten

Aspirant fundamenteel onderzoek

Met een mandaat aspirant fundamenteel onderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot onafhankelijke kritische wetenschappers.

» Lees meer

Aspirant strategisch basisonderzoek

Met een aspirantsbeurs strategisch basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers.

» Lees meer

Aspiranten mandaten L'Oréal - UNESCO

Het samenwerkingsprotocol tussen L’Oréal Belgilux, de Belgische Regionale Commissies voor UNESCO, het FWO en het F.R.S.-FNRS biedt om de twee jaar aan drie jonge vrouwen de kans om aan wetenschappelijk onderzoek te doen.

» Lees meer

Bijzondere doctoraatsbeurs

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te behalen. De personen moeten over een ‘terbeschikkingstelling’ beschikken, afkomstig van hun huidige werkgever.

» Lees meer

Klinische doctoraatsbeurs

De klinische doctoraatsbeurs steunt specialisten (artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers) die voltijds met een klinische taak aangesteld zijn, om fundamenteel klinisch onderzoek uit te voeren.

» Lees meer

EUI Doctoraatsbeurs

Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Firenze is een gerenommeerd instituut dat jonge onderzoekers de unieke kans biedt om hun doctoraatsonderzoek in een internationale en wetenschappelijk hoogstaande context uit te voeren met Europese strekking in de gedrags- en maatschappijwetenschappen: geschiedenis, rechten, economie, politieke en sociale wetenschappen.

» Lees meer