Aspirant fundamenteel onderzoek

Doel?

Met een mandaat aspirant fundamenteel onderzoek kunnen jonge onderzoekers zich voorbereiden op het behalen van een doctoraat, en zich zo bekwamen tot onafhankelijke kritische wetenschappers. Fundamenteel onderzoek in de context van een doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in.

Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt FWO samen met VITO en L'Oreal-Unesco.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar
 • Netto maandelijks beursbedrag:  minimum € 2.015,51
 • Forfaitaire werkingstoelage:  € 3.720 per jaar
 • Nieuwe oproep opent op 9 december 2019.
  • Save the date, infosessies nieuwe oproep
   • KU Leuven: 12 december 2019
   • UAntwerpen: 10 december 2019
   • UGent: 11 december 2019
   • UHasselt: 16 december 2019
   • VUB: 12 december 2019
  • Uiterste indiendatum: 2 maart 2020
  • Toelichting hieronder wordt geactualiseerd naar versie 2020 bij openen nieuwe oproep
 • Bekendmaking resultaten: oktober 2020
 • Start mandaat: 1 november 2020

Profiel en voorwaarden?

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland. Er is geen attest meer vereist voor buitenlandse diploma’s.
 • Je dient je masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • OPGELET: WIJZIGING REGLEMENT Je beschikt op 1 maart 2019 (uiterste indiendatum) over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit
 • Reeds eerder ingediend voor een FWO doctoraatsbeurs? Bekijk de overgangsmaatregelen voor de ontvankelijkheidsvoorwaarden.
  • Je kan dan nog indienen indien je 5 jaar vóór 1 oktober 2019 je master behaalde of indien je op 1 oktober 2019 jonger dan 31 jaar bent.
  • Je kan dan nog indienen indien je op 1 oktober 2019 niet meer dan 36 maanden wetenschappelijke anciënniteit hebt.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • In een notendop:
  • Je vindt een promotor aan een Vlaamse Universiteit (Evangelische Theologische Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel) die jou als doctorandus wil begeleiden.
  • Je dient je aanvraag in via de online-applicatie (“FWO e-loket”).
  • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
  • Je aanvraag wordt aan het door jou gekozen FWO-Expertpanel voorgelegd.
  • Je wordt begin juli, na de preselectie door het expertpanel, al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
  • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 2 september en 4 oktober 2019 op interview in het expertpanel. (raadpleeg hier de data van de panelvergaderingen)
  • De expertpanels brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
  • De raad van bestuur beslist over de aanstelling op 10 oktober 2019.
  • Je ontvangt nadien feedback over deze beslissing en de bevindingen van het expert panel.

Infosessies oproep 2019

Het FWO stelt de nieuwe oproepen voor aspirant (fundamenteel onderzoek en strategisch basisonderzoek) voor aan de vijf Vlaamse universiteiten.

De presentatie vind je hier.

Agenda (voor meer details, zie de universiteit in kwestie)

KU Leuven: 18 december 2018

UAntwerpen: 18 december 2018

UGent: 19 december 2018

UHasselt: 10 januari 2019

VUB: 20 december 2018

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Algemene toelichting

  • Het evaluatie- en selectieproces begrijpen
  • Een aanvraag indienen die tegemoet komt aan de evaluatiecritera

Ondersteuning bij opstellen aanvraag

 • Expert panels: maak de juiste keuze
  • Je kan zelf het expertpanel kiezen dat het best past bij jouw aanvraag. Check grondig de lijst panels en de onderzoekstopics per panel. Voor het interdisciplinaire panel dien je de boomstructuur met aanvaardingscriteria te gebruiken om uit te maken of dit panel echt geschikt is voor jouw voorstel.
  • Indien tijdens de evaluatie het panel in consensus oordeelt dat de aanvraag buiten de scope van het panel valt, dan kan het worden afgewezen voor die reden. Het is belangrijk te beklemtonen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste match tussen aanvraag en panel bij de aanvrager ligt!
 • Percentielen (study results)
  Hoe situeren je studieresultaten zich binnen je afstudeergroep? Dit vormt een element van de evaluatie door de panels. Lees alles over ‘jouw’ percentiel hier.
 • Lijst Disciplinecodes
  Vanaf de huidige oproep voor mandaten voor 2019 gebruikt het FWO een nieuwe lijst van disciplinecodes, een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines. Indien je reeds een e-loket account hebt, dien je als aanvrager je disciplinecodes te updaten aan de hand van deze nieuwe lijst.

Ondersteunende documenten evaluatie

 • Scorerooster (ijkingskader voor toekennen scores)
  Het expertpanel zal je aanvraag evalueren op basis van score-omschrijvingen in een scorerooster.

In dienst als FWO Aspirant?

FWO-aspirant

Voor dit type mandaat komt er geen nieuwe oproep. Dit type mandaat werd vervangen door Aspirant fundamenteel onderzoek. U kan de webfiche en reglement van dit kanaal hieronder terugvinden:

ICM-FWO Fellowship

Voor het ICM-FWO Fellowship komt er geen nieuwe oproep. U kan terecht bij de kanalen aspirant fundamenteel onderzoek en aspirant strategisch basisonderzoek. U kan de webfiche en reglement van dit kanaal hier onder terugvinden: