Reglement Nationale Belgische Beurzen L'Oréal-UNESCO “FOR WOMEN IN SCIENCE”

L'Oreal Belgilux, de Belgische Regionale Commissies voor de UNESCO, het F.R.S.-FNRS en het FWO voeren  een Programma van Nationale Beurzen uit in Belgie. Dit gebeurt in het kader van het intemationale partnerschap tussen L'Oreal  en de UNESCO For Women in Science.

DE BEURZEN

 1. Om de twee jaar worden drie doctoraatsbeurzen uitgereikt aan vrouwelijke wetenschappers, actief in het domein biomedische wetenschappen of wetenschap en technologie. De beurzen dienen om te doctoreren aan een Belgische universiteit.
 2. De beurzen lopen over een periode van twee jaar en worden aangevuld door het FWO of het F.R.S.-FNRS tot een totale periode van vier jaar. Ze zijn gelijkgesteld met mandaten Aspirant van respectievelijk FWO en F.R.S.­-FNRS.
 3. De beurzen worden uitgereikt op een openbare ceremonie.

TOEPASSINGSPROCEDURE

 1. De kandidaten worden geselecteerd uit de gerangschikte aanvragen in het kader van de reguliere aanvraagrondes voor aspirantschappen van het FWO resp. het F.R.S.-FNRS.
 2. Het aanvraagdossier voor een aspirantschap bij het FWO en het F.R.S.­ FNRS dient tevens als basis voor de evaluatie betreffende de L'Oreal­ beurzen.

EVALUATIE VAN DE KANDIDATUREN

 1. Uit de lijst met de kandidaturen voor een aspirantschap, die als resultaat van het reguliere peer review-proces bij het FWO resp. F.R.S.-FNRS voor financiering gerangschikt zijn, dragen het FWO en het F.R.S.-FNRS elk minimum 5 en maximum 10 kandidaten voor aan de voorzitter van de nationale jury.
 2. De voorgestelde kandidaten wordt vooraf om hun akkoord gevraagd om deel te nemen aan de nationale selectie van de Beurzen L'Oreal-UNESCO For Women in Science.
 3. De nationale jury delibereert na de evaluatieronde voor de aspirantschappen bij het FWO resp. F.R.S.-FNRS over de keuze van de begunstigden.

VOORWAARDEN VOOR HET TOEKENNEN VAN DE BEURZEN

 1. Het doel van de beurzen is het financieel ondersteunen van de bursalen om veelbelovend wetenschappelijk onderzoek te voeren zoals aangekondigd in de kandidaatstelling, met als doel het  behalen van een doctoraatstitel.
 2. Kandidaten dienen te voldoen aan alle vereisten gesteld aan kandidaten Aspirant respectievelijk voor FWO en F.R.S.-FNRS buiten de specifieke beschikkingen van dit reglement.
 3. De begunstigden gaan ermee akkoord hun wetenschappelijk onderzoek aan een universiteit van respectievelijk de Vlaamse en Franse Gemeenschap van België uit te voeren tijdens de twee jaren waarin de beurs word! toegekend en in overeenstemming met het voorgelegde project.
 4. De begunstigden gaan ermee akkoord om het in het FWO en het F.R.S.-FNRS geldende reglement voor Aspiranten te respecteren. Ze genieten van de fiscale en sociale voordelen die inherent zijn aan Aspiranten van het FWO of het F.R.S.-FNRS.
 5. De begunstigden gaan ermee akkoord de beurs L'Oreal-UNESCO, het FWO of het  5. F.R.S.-FNRS, in elke publicatie die uit het onderzoek voortvloeit te vermelden.
 6. De beurzen worden maandelijks op het einde van de maand aan de begunstigden uitbetaald door de fondsen.
 7. De Bursalen gaan ermee akkoord om gefotografeerd, gefilmd en geïnterviewd te worden  in  het  kader  van  de  communicatie rond het programma For Women in Science. Deze foto's, video's en teksten worden gebruikt in geschreven en audiovisuele publicaties voor onder andere de geschreven pers, de televisie, internet en brochures die in de Belgische en  internationale media zullen verschijnen.
 8. De beursontvangers geven de UNESCO en L'Oreal uitdrukkelijk de toelating om hun foto, naam, onderscheidingen en titels internationaal te gebruiken voor de volledige duur van de vermelde rechten. De toelating is strikt beperkt tot niet-commerciële doeleinden die rechtstreeks verbonden zijn met het programma For Women in Science.