Vernieuwd programma: Aspirant strategisch basisonderzoek

Doel?

Met een Aspirantsbeurs Strategisch Basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers.

Strategisch basisonderzoek in de context van doctoraatsbeurs houdt (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek in, dat (in geval van succes) op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) met economische toegevoegde waarde voor specifieke bedrijven, voor een collectief van bedrijven of een sector.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar
 • Netto beursbedrag: minimum € 2.015,51
 • Forfaitaire werkingstoelage: € 3.720 per jaar
 • NIEUWE OPROEP OPENT OP 17 DECEMBER 2018
 • Indiendatum: 1 maart 2019
 • Bekendmaking resultaten: oktober 2019
 • Start mandaat: 1 november 2019

Profiel en voorwaarden?

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland.
 • Je dient jouw masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • OPGELET: WIJZIGING REGLEMENT Je beschikt op 1 maart 2019 (uiterste indiendatum) over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.

Hoe verloopt de aanvraag- en selectieprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse Universiteit.
 • De promotor gaat de verbintenis aan om jou als doctorandus degelijk te begeleiden.
 • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven
 • Je wordt begin juli na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom je tussen 2 september en 4 oktober 2019 op interview in het panel.
 • De raad van bestuur van het FWO beslist over de aanstelling.
 • Je ontvangt feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads