Aspirant

Voor dit type mandaat komt er geen nieuwe oproep. Dit type mandaat werd vervangen door Aspirant fundamenteel onderzoek

Doel?

Het aspirantenmandaat is het belangrijkste financieringskanaal om jonge beloftevolle onderzoekers voor te bereiden op het behalen van een doctoraat. Het doctoraatsonderzoek dient fundamenteel van aard te zijn.

Kenmerken?

 • Periode: 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar
 • Netto beursbedrag:  minimum € 2.015,51
 • Forfaitaire werkingstoelage:  € 3.720 per jaar
 • Slaagpercentage 2017: 21,31%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bezit een masterdiploma uitgereikt door één van de landen van de EU of van de EER of Zwitserland.
 • Indien je op 1 oktober ouder bent dan 31 jaar behaalde je dit diploma niet langer dan 5 jaar geleden (zie reglement voor meer details)
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk).
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je beschikt op 1 oktober over maximaal drie jaar wetenschappelijke anciënniteit

 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Overgangsmaatregel: in aanvraagjaar 2019 kan men nog aanvragen onder de oude ancïenniteitsregels voor zover men niet voor de eerste keer aanvraagt en het aantal aanvraagmogelijkheden van de kandidaat geldend onder de oude regelgeving nog niet uitgeput was.

Volgend schema toont de geldende regels voor wie de eerste maal indien(de)(t) in 2017, 2018 of 2019.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit
 • De promotor gaat de verbintenis aan om jou als doctorandus degelijk te begeleiden.
 • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • De aanvragen worden aan de FWO-Expertpanels voorgelegd.
 • De Expertpanels stellen een rangschikking op.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraag fietsvergoeding
 • Cumulatieaanvraag
 • Beperkingen van de opdrachten
 • Melding buitenlands verblijf
 • Melding opdrachten - Aspirant