Bijzondere doctoraatsbeurs

Doel?

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te behalen. De personen moeten over een ‘terbeschikkingstelling’ beschikken, afkomstig van hun huidige werkgever.

Kenmerken?

 • Periode: 1 jaar
 • Netto beursbedrag: identiek aan het laatste nettobedrag van de hoofdactiviteit
 • NIEUWE OPROEP OPENT OP 17 DECEMBER 2018
 • Indiendatum: 1 maart 2019
 • Bekendmaking resultaten: juni 2019
 • Start mandaat: 1 september 2019 of 1 oktober 2019

Profiel en voorwaarden?

 • Je bezit een masterdiploma uitgereikt door één van de landen van de EU of van de EER of Zwitserland.
 • Je hebt een vaste betrekking.
 • Je bent niet werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek.
 • Je kan van jouw werkgever een terbeschikkingstelling of verlof zonder wedde van 1 jaar bekomen. Je kan na dit jaar jouw betrekking opnieuw bekleden.
 • Je doet afstand van iedere nevenactiviteit en de bezoldiging die er aan vasthangt.
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Clinici kunnen zich niet kandidaat stellen. Voor hen is er de klinische doctoraatsbeurs.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit.
 • De promotor gaat verbintenis aan om jou als doctorandus degelijk te begeleiden.
 • De promotor wordt uitgenodigd door het FWO om een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • Je aanvraag wordt aan de FWO-expertpanels voorgelegd.
 • De expertpanels brengen verslag uit aan de Raad van Bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling.
 • Meer informatie

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraag fietsvergoeding
 • Cumulatieaanvraag
 • Beperkingen van de opdrachten
 • Melding buitenlands verblijf
 • Melding opdrachten - Aspirant