Bijzondere doctoraatsbeurs

Doel?

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te behalen. De personen moeten over een ‘terbeschikkingstelling’ beschikken, afkomstig van hun huidige werkgever.

Kenmerken?

 • Periode: 1 jaar
 • Netto beursbedrag: identiek aan het laatste nettobedrag van de hoofdactiviteit
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: juni 2019
 • Start mandaat: 1 september 2019 of 1 oktober 2019 (naar keuze van de kandidaat)
 • Slaagkans 2018: 63%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bezit een masterdiploma uitgereikt door één van de landen van de EU of van de EER of Zwitserland.
 • Je hebt een vaste betrekking.
 • Je bent niet werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek.
 • Je kan van jouw werkgever een terbeschikkingstelling of verlof zonder wedde van 1 jaar bekomen. Je kan na dit jaar jouw betrekking opnieuw bekleden.
 • Je doet afstand van iedere nevenactiviteit en de bezoldiging die er aan vasthangt.
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Clinici kunnen zich niet kandidaat stellen. Voor hen is er de klinische doctoraatsbeurs.
 • Je gaat akkoord met de wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit.
 • De promotor gaat verbintenis aan om jou als doctorandus degelijk te begeleiden.
 • De promotor wordt uitgenodigd door het FWO om een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • Je aanvraag wordt aan het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) voorgelegd.
 • Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) brengt verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling.

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Vanaf de huidige oproep voor mandaten voor 2019 gebruikt het FWO ook de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze nieuwe lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.