Advies, selectie- en evaluatiecriteria Bijzondere Doctoraatsbeurs

ADVIES

Het FWO vraagt een aanbevelingsbrief  aan de promotor (en eventuele copromotoren). De promotor gaat de verbintenis aan de doctorandus degelijk te begeleiden en voor voldoende omkadering en begeleiding te zorgen om binnen de duur van het mandaat een doctoraat op proefschrift mogelijk te maken.

SELECTIE

 • onderzoeksbekwaamheid en -potentieel (o.a. studieresultaten)
 • onderzoeksvaardigheid en methodologie
 • wetenschappelijke zelfstandigheid
 • originaliteit en vernieuwend karakter van het project
 • haalbaarheid van het project
 • doelgerichtheid van het project
 • kwaliteit van omkadering en begeleiding

EVALUATIE

 • onderzoeksbekwaamheid en -vaardigheid van de doctorandi
 • vorderingsstaat van het proefschrift
 • kwaliteit van het doctoraatsproefschrift
 • kwaliteit van de gepubliceerde resultaten