EUI Doctoraatsbeurs

Doel?

Het Europees Universitair Instituut (EUI) in Firenze is een gerenommeerd instituut dat jonge onderzoekers de unieke kans biedt om hun doctoraatsonderzoek in een internationale en wetenschappelijk hoogstaande context uit te voeren met Europese strekking in de gedrags- en maatschappijwetenschappen: geschiedenis, rechten, economie, politieke en sociale wetenschappen. Voor het academiejaar 2019-2020 zal het FWO twee EUI-doctoraatsbeurzen financieren voor Vlaamse doctoraatsstudenten. Het FWO zal eveneens de uitvoering van de eerste evaluatieronde op zich nemen. Het EUI staat in voor de finale selectie van de kandidaten.

Kenmerken?

 • Periode: 4 jaar
 • Maandelijkse beurs: € 1.860
 • Reistoelage: ja
 • Ziekteverzekering: ja
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: eind april 2019
 • Start mandaat: 1 september 2019

Profiel en voorwaarden?

 • Je dient bij de start van het mandaat (1 september 2019) houder te zijn van een masterdiploma uitgereikt door een Vlaamse universitaire instelling.
 • Je dient jouw masterdiploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald te hebben.
 • Je beschikt op de indiendatum van de oproep over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie van het EUI. (indienen mogelijk vanaf 01/11/2018)
 • De aanvragen worden door het FWO/EUI gecheckt op ontvankelijkheid.
 • De ontvankelijke aanvragen worden voorgelegd aan het ‘EUI adviescomité’ van het FWO.Gelieve een compleet onderzoeksproject in te dienen, met hypothese(s), methodologie en werkplan, voor evaluatie door het ‘EUI adviescomité’.
 • De ranking van het ‘EUI adviescomité’ wordt voorgelegd aan het EUI.
 • Het EUI maakt een preselectie en nodigt de beste kandidaten uit voor een interview.
 • Het EUI selecteert twee kandidaten voor financiering.
 • Het EUI informeert de kandidaten over alle ontwikkelingen in hun aanvraag.

Reglementen en downloads