ICM-FWO Fellowship

Voor het ICM-FWO Fellowship komt er geen nieuwe oproep. U kan terecht bij de kanalen 'Aspirant fundamenteel onderzoek en aspirant strategisch basisonderzoek'

Doel?

Het ICM-FWO Fellowship is een specifiek financieringskanaal om jonge beloftevolle onderzoekers voor te bereiden op het behalen van een doctoraat op basis van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in het domein van de managementwetenschappen, vanuit verscheidene basisdisciplines, interdisciplinair en praktijkgericht.

Kenmerken?

 • Periode: 1 jaar, tweemaal hernieuwbaar
 • Netto beursbedrag: minimum € 2.015,51
 • Forfaitaire werkingstoelage (“bench fee”):  € 3.720 per jaar
 • Buitenlands studieverblijf in het tweede jaar (eenmalig reiskosten heen en terug vergoed +tuition fee betaald tot max. € 20.000)

Profiel en voorwaarden?

 • Je bezit een masterdiploma uitgereikt door één van de landen van de EU of van de EER of Zwitserland.
 • Indien je op 1 oktober ouder bent dan 31 jaar behaalde je dit diploma niet langer dan 5 jaar geleden (zie reglement voor meer details)
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk).
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je beschikt op 1 oktober over maximaal drie jaar wetenschappelijke anciënniteit
 • Een buitenlands studieverblijf in de loop van het tweede mandaatjaar is verplicht; de kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het bekomen van toelating om in te schrijven aan een buitenlandse instelling. Dit studieverblijf moet ingepast zijn in het werkplan en moet een aantoonbare meerwaarde bieden voor het doctoraatsonderzoek van de kandidaat.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit
 • De promotor gaat de verbintenis aan om jou als doctorandus degelijk te begeleiden.
 • De promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • Voor deze oproep is er geen schriftelijk examen
 • De jury stelt een rangschikking op en een voorstel tot financiering.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.
 • Je kan nadien feedback vragen over deze beslissing

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraag fietsvergoeding
 • Cumulatieaanvraag
 • Beperkingen van de opdrachten
 • Melding buitenlands verblijf
 • Melding opdrachten