Klinische doctoraatsbeurs

Doel?

De klinische doctoraatsbeurs steunt specialisten (artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers) die voltijds met een klinische taak aangesteld zijn, om fundamenteel klinisch onderzoek uit te voeren. De beurs biedt de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van klinische en academische opdrachten in functie van het onderzoek. Zo wordt de kloof tussen het klinisch onderzoek en de klinische praktijk kleiner.

Kenmerken?

 • Periode : 2 jaar (halftijds)
 • Bedrag van het mandaat is de helft van de loonkost van het universitair ziekenhuis of de dierenkliniek, met een maximum van € 35.000 per jaar
 • Als huisarts komt het bedrag van het mandaat overeen met de loonkost van een halftijdse aanstelling als assistent aan de betrokken universiteit
 • NIEUWE OPROEP OPENT OP 17 DECEMBER 2018
 • Indiendatum: 1 maart 2019
 • Bekendmaking resultaten: juni 2019
 • Start mandaat: 1 oktober 2019
 • Slaagpercentage 2017: 100%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een arts, dierenarts, tandarts, apotheker in België
 • Je bent bij de start van het mandaat tot het einde van het mandaat aangesteld in een academisch ziekenhuis of universitaire dierenkliniek verbonden aan universiteit in Vlaamse Gemeenschap.
 • Je hebt een attest van je promotor. Dit attest bevestigt dat het behalen van je proefschrift mogelijk is binnen de termijn van het mandaat.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je gaat akkoord met de Clausule wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit.
 • De promotor gaat de verbintenis aan om jou als doctorandus degelijk te begeleiden.
 • De promotor schrijft een aanbevelingsbrief.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • De FWO-expertpanels buigen zich over je aanvraag. 
 • De expertpanels brengen verslag uit aan de Raad van Bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over je aanstelling.
 • Meer informatie

Reglementen en downloads

De volgende formulieren zijn vanaf heden beschikbaar via het e-loket:

 • Aanvraag fietsvergoeding
 • Cumulatieaanvraag
 • Beperkingen van de opdrachten
 • Melding buitenlands verblijf
 • Melding opdrachten - Aspirant