Klinische doctoraatsbeurs

Het programma werd stopgezet, er zullen geen nieuwe oproepen meer opengesteld worden. Kandidaten, die aan de voorwaarden voor een klinische doctoraatsbeurs voldeden en toch een doctoraatsbeurs wensen aan te vragen, wordt aangeraden om gebruik te maken van de predoctorale aspirant-mandaten.

Doel?

De klinische doctoraatsbeurs steunt specialisten (artsen, dierenartsen, tandartsen en apothekers) die voltijds met een klinische taak aangesteld zijn, om fundamenteel klinisch onderzoek uit te voeren. De beurs biedt de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van klinische en academische opdrachten in functie van het onderzoek. Zo wordt de kloof tussen het klinisch onderzoek en de klinische praktijk kleiner.

Kenmerken?

 • Periode : 2 jaar (halftijds)
 • Bedrag van het mandaat is de helft van de (loon)kost van het universitair ziekenhuis,  de dierenkliniek of huisartsenpraktijk, met een maximum van € 35.000 per jaar
 • Als huisarts komt het bedrag van het mandaat overeen met de loonkost van een halftijdse aanstelling als assistent aan de betrokken universiteit
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: juni 2019
 • Start mandaat: 1 oktober 2019
 • Slaagpercentage 2018: 26%

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een arts, dierenarts, tandarts, apotheker in België
 • Je bent bij de start van het mandaat tot het einde van het mandaat aangesteld in een academisch ziekenhuis of universitaire dierenkliniek verbonden aan universiteit in Vlaamse Gemeenschap.
 • Als huisarts ben je gedurende de hele looptijd van het mandaat aangesteld aan een Vlaamse universiteit afdeling huisarts-geneeskunde
 • Je hebt een attest van je promotor. Dit attest bevestigt dat het behalen van je proefschrift mogelijk is binnen de termijn van het mandaat.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je gaat akkoord met de wetenschappelijke integriteit

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit.
 • De promotor gaat de verbintenis aan om jou als doctorandus degelijk te begeleiden.
 • De promotor schrijft een aanbevelingsbrief.
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • De Jury Klinische Mandaten buigt zich over je aanvraag.
 • De jury  stelt een finale rangschikking op
 • De raad van bestuur bekrachtigt je aanstelling.

Reglementen en downloads

Documenten en toelichting voor aanvragers

Contact

Specifieke ondersteunende documenten

 • Lijst Disciplinecodes
  Vanaf de huidige oproep voor mandaten voor 2019 gebruikt het FWO ook de nieuwe lijst van disciplinecodes die is opgesteld door ECOOM na ruim overleg tussen de relevante stakeholders en goedgekeurd voor gebruik in Vlaanderen. Deze nieuwe lijst van disciplinecodes is een hiërarchisch gestructureerd overzicht van onderzoeksdisciplines en onderzoekstopics uit alle verschillende wetenschappelijke disciplines.