Schema overgangsmaatregelen aspiranten

Jaar

Mandaat

Indiendatum

Startdatum

Ontvankelijkheidscriteria

2017

Aspirant

1/02/2017

1/10/2017

-        Max. 5 jaar na master, indien ouder dan 31 jaar

-        Max. 36 maanden wetenschappelijke anciënniteit

-        Max. 2 aanvragen zelfde mandaat

SB-beurs

15/09/2017

1/01/2018

-        Max. 5 jaar na master

-        Max. 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit

-        Max. 2 aanvragen zelfde mandaat

2018

aspirant

1/02/2018

1/10/2018

-        Max. 5 jaar na master, indien ouder dan 31 jaar

-        Max. 36 maanden wetenschappelijke anciënniteit

-        Max. 2 aanvragen zelfde mandaat

SB-beurs

15/09/2018

1/01/2019

-        Max. 5 jaar na master

-        Max. 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit

-        Max. 2 aanvragen zelfde mandaat

2019

Aspirant

1/03/2019

1/11/2019

-        Indien 1e indiening (niet eerder ingediend voor SB noch aspirant):

o   Max. 3 jaar na master

o   Max. 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit

o   Max. 2 aanvragen met telkens keuze SB of aspirant

-        Indien reeds eerder ingediend kandidaat SB en/of Aspirant

o   Vroegere ontvankelijkheidscriteria resp. SB of aspirant blijven van toepassing

o   Keuze aspirant/SB met inachtneming voorgeschiedenis en resp. ontvankelijkheidscriteria:

§  Max. 5 jaar na Master (voor aspirant: indien ouder dan 31 jaar)

§  Max. 2 aanvragen zelfde mandaat

§  Resp. max. 18 maanden (SB) en max. 36 maanden wetenschappelijke anciënniteit (Aspirant)

 

SB-beurs

1/03/2019

1/11/2019

2020

Aspirant

1/03/2020

1/11/2020

-        Max. 3 jaar na master

-        Max. 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit

-        Max. 2 aanvragen met telkens keuze SB of aspirant