Wetenschappelijke prijzen

FWO - Excellentieprijzen

De prestigieuze FWO Excellentieprijzen bekronen de wetenschappelijke carrière van eminente Vlaamse onderzoekers. De prijzen worden om de vijf jaar uitgereikt.

» Lees meer

Scientific Award AstraZeneca Foundation – New discoveries in antiviral therapy 2020

Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe ontdekkingen voor antivirale therapie.

» Lees meer

Scientific Award AstraZeneca Foundation – Health impact of environment and climate change 2020

Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten op het vlak van de impact van milieu en klimaatverandering op de gezondheid.

» Lees meer

Scientific Award AstraZeneca Foundation – Patient care in the artificial intelligence era 2020

Ter bekroning van wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten op het vlak van patiëntenzorg in het tijdperk van de artificiële intelligentie.

» Lees meer

Baillet Latour Grant for Medical Research (GMR)

Deze grant wordt toegekend aan een jonge onafhankelijke onderzoeker om medisch onderzoek te verrichten aan een Belgische universiteit.

» Lees meer

BiR&D Cross-Disciplinary PhD Award

Ter bekroning van een doctoraatsthesis die een originele en cross-disciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie. 

» Lees meer

ExxonMobil Chemical European Science & Engineering award

Deze Award wordt toegekend voor uitmunted wetenschappelijk onderzoek dat de kandidaat verricht heeft in het domein van innovatief onderzoek naar duurzame energie en chemie.

» Lees meer

IBM Innovation Award

Bekroont een uitmuntende doctoraatsthesis, die een originele bijdrage levert tot de informaticawetenschappen of haar toepassingen.

» Lees meer

Nokia Bell Scientific Award

Ter bekroning van de beste, originele doctoraatsthesis in het domein van informatie- en communicatietechnologie.

» Lees meer

Oswald Vander Veken Prize

Ter bekroning van een afgehandeld onderzoek dat bijdraagt tot de kennis, de oorzaken, de preventie, de diagnose of de behandeling van tumoren van het voortbewegingsstelsel.

» Lees meer