Baillet Latour Grant for Medical Research (GMR) 2018

Doel?

Op initiatief van het “Fonds Baillet Latour”, wordt vanaf 2015 jaarlijks een Grant for Medical Research (GMR) uitgereikt aan een jonge onafhankelijke onderzoeker.  Dit initiatief komt er ter vervanging van de vroegere "InBev–Baillet Latour Prijs voor Klinisch Onderzoek".

Kenmerken?

 • Deze grant wordt toegekend aan een jonge onafhankelijke onderzoeker om medisch onderzoek te verrichten aan een Belgische universiteit. Er is geen nationaliteitsvereiste. Het onderzoek moet passen in het voor 2018 gedefinieerde thema van de BAILLET LATOUR Health Prize ('kanker').

 • De aanvragers moeten een voltijdse aanstelling met verloning hebben gedurende ten minste 5 jaar na de start van de GMR en moeten hun onderzoek verrichten aan een Belgische universiteit en/of Beglisch universitair ziekenhuis. Aanvragers dienen hun PhD te hebben behaald niet meer dan 12 jaar voor de deadline van de aanvraag (30 juni).

 • Deze GMR wordt toegekend voor een periode van 3 jaar met een mogelijkheid tot verlenging voor nog eens 2 jaar; het maximale totaalbedrag voor deze 5 jaar bedraagt 750.000 EURO. Het geld van deze grant mag gebruikt worden voor personeelskosten (met uitzondering van het loon van de aanvrager), werkingsmiddelen en uitrusting.

 • De begunstigde van de GMR wordt geselecteer door het internationale selectiepanel van de BAILLET LATOUR Medical Research Awards, dat ook de laureaat van de Health Prize kiest.

  De volgende 5-jaarlijkse grants (GMR) zullen toegekend worden in de volgende onderzoeksdomeinen: cardiovasculaire aandoeningen (2019), metabole aandoeningen (2020), infectieziekten (2021), neurologische aandoeningen (2022).

 • Meer informatie (o.a. reglementen en aanvraagformulier) kan u vinden op www.fondsbailletlatour.com.

 Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een jonge beloftevolle onderzoeker.
 • U heeft een voltijdse betrekking aan een Belgische Universiteit en/of Universitair Ziekenhuis en het doctoraat mag niet meer dan 12 jaar geleden voor de indiendatum zijn behaald.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Aanvragen dienen elektronisch te worden ingediend gebruikmakend van het applicatieformulier dat beschikbaar is op www.fondsbailletlatour.com.
 • Onvolledige aanvragen worden onmiddellijk geweigerd.

Reglementen en downloads

Alle informatie (reglement, aanvraagformulier…) kan men vinden op de website van het Fonds Baillet Latour (www.fondsbailletlatour.com) onder het thema "medical research".