FWO - Excellentieprijzen

Doel?

De prestigieuze FWO Excellentieprijzen bekronen de wetenschappelijke carrière van eminente Vlaamse onderzoekers. De prijzen worden om de vijf jaar uitgereikt.

 • 2 prijzen Doctor A. De Leeuw-Damry-Bourlart:
  • 1 prijs voor de exacte wetenschappen
  • 1 prijs voor de toegepaste wetenschappen
 • De prijs Ernest-John Solvay:
  • 1 prijs voor de taal-, cultuur-, maatschappij- en gedragswetenschappen
 • 2 prijzen Joseph Maisin:
  • 1 prijs voor de fundamenteel biomedische wetenschappen
  • 1 prijs voor de klinisch biomedische wetenschappen

Kenmerken?

 • Elke prijs bedraagt € 100.000
 • Kandidaten worden voorgedragen door een gevestigd onderzoeker, onmogelijk zichzelf kandidaat te stellen.
 • Oproep gesloten
 • De uitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke plechtigheid.

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent reeds vijf jaar verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of aan de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel, eventueel in samenwerking met een Vlaamse of Federale wetenschappelijke instelling alwaar ze hun onderzoek uitvoeren.
 • Je wordt voorgedragen door een gevestigd (Belgische of buitenlandse) onderzoeker.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je kan jezelf niet kandidaat stellen. Je wordt voorgedragen door een gevestigd onderzoeker.
 • De voordrager maakt voor de kandidaatstelling gebruik van het juiste formulier (zie downloads).
 • De kandidaatstelling bevat een voordracht van maximaal 5 pagina’s die de wetenschappelijke verwezenlijkingen van de kandidaat toelicht, CV en publicatielijst van de kandidaat.
 • De voordrager geeft 5 namen van buitenlandse referenten op, vergezeld van een kort cv en opgave van vijf relevante recente publicaties van deze referenten.  De buitenlandse referenten zijn onderworpen aan de huidige reglementering over interne en externe peer review  Het volledige reglement over interne en externe peer review kan je hier terugvinden.  De voordrager kan ook maximaal drie namen opgeven van onderzoekers die niet als referent mogen uitgenodigd worden.
 • De voordrager dient twee aanbevelingsbrieven van internationale onderzoekers, werkzaam in hetzelfde vakdomein van de kandidaat bij de aanvraag mee te sturen.
 • De kandidaatstellingen worden voorgelegd aan een buitenlandse jury (1 jury per prijs).
 • De respectievelijke jury’s  stellen een laureaat per prijs voor.
 • De Raad van Bestuur beslist over de toekenning.

Reglementen en downloads