IBM Innovation Award

Doel?

Het stimuleren van onderzoek in de (toegepaste) informatiewetenschappen is voor IBM Belgium zeer belangrijk. Daarom organiseert het FWO, dankzij de financiële steun van IBM Belgium, jaarlijks de ‘IBM Innovation Award’.

Kenmerken?

 • prijs ter waarde van € 5.000
 • bekroont een uitmuntende doctoraatsthesis, die een originele bijdrage levert tot de informaticawetenschappen of haar toepassingen in een van de volgende domeinen:
  • Artificial Intelligence
  • Sociale Media
  • Analytics & Big Data
  • Mobile Computing
  • Cyber Security
  • Cloud Computing

Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een onderzoeker die zijn doctoraatsthesis heeft verdedigd tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
 • Je bent verbonden aan een erkende universiteit of aan de Koninklijke Militaire School op de datum van de deadline (3 juni 2019)

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Je stelt je kandidaat uiterlijk op 3 juni 2019 door gebruik te maken van het juiste formulier.
 • Jouw kandidatuur wordt aan een wetenschappelijke jury voorgelegd.
 • De jury stelt een laureaat voor.
 • De Raad van Bestuur beslist over de toekenning. 

Reglementen en downloads