Aankondigingen

Webinar FWO panel member training - project panels 2022

10/05/2022 09:53

In this webinar the FWO staff provides dedicated training for members of our project panels fundamental research.

» Lees meer

2022 Oproep FWO Review College Fundamenteel Onderzoek

22/03/2022 12:00

Het FWO opent de jaarlijkse oproep voor nieuwe panelleden in de mandaten- en projectenpanels fundamenteel onderzoek. De panels vergaderen één of twee keer per jaar in Brussel om de onderzoeksaanvragen van onderzoekers in Vlaanderen te evalueren.

» Lees meer

Verbreking samenwerking Russian Science Foundation

18/03/2022 14:44

De raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) veroordeelt ten sterkste alle vormen van agressie tegenover onafhankelijke staten, zoals momenteel Rusland tegenover Oekraïne en betreurt daarbij het onmenselijke leed dat wordt berokkend inclusief de impact op de getroffen academische gemeenschappen.

» Lees meer

FWO panel member training webinar (fellowship panels SB)

25/03/2022 10:00

In this webinar staff provide training for both experienced and new members of our fellowship panels strategic basic research (SB).

» Lees meer

ESOF 2022 Travel Grants

09/03/2022 08:58

Na onder andere Triëste, Toulouse en Manchester strijkt het tweejaarlijkse Euroscience Open Forum (ESOF) dit jaar neer in het Nederlandse Le…

» Lees meer

Webinar FWO Reform Expert Panels Fundamental Research

07/03/2022 11:55

In dit webinar wordt de nieuwe panelstructuur van de fundamentele expertpanels van het FWO toegelicht. We gaan in gesprek met vertegenwoordi…

» Lees meer

Young Investigator Awards voor onderzoekers in cardiovasculaire beeldvorming

02/02/2022 15:00

Dr. Annette Caenen en Dr. Jürgen Duchenne werden afgelopen december bekroond voor hun onderzoek in cardiale beeldvorming. Zij wonnen respectievelijk de eerste en tweede plaats op de Young Investigator Award competitie van het EuroEcho 2021 congres.

» Lees meer

Webinar FWO fellowships panels

20/01/2022 16:12

In this webinar, FWO staff provide training for both experienced and new members of our fellowship panels fundamental research.

» Lees meer

266 nieuwe fundamentele onderzoeksprojecten toegekend

15/12/2021 20:53

De raad van bestuur van het FWO heeft 266 nieuwe fundamentele onderzoeksprojecten toegekend. 177 hiervan zijn senior onderzoeksprojecten en 89 junior.

» Lees meer

Genderaspecten bij aanvragen en toekenningen van projecten en mandaten

14/10/2021 14:46

Gender en diversiteit zijn thema’s die hoog op de agenda staan in de academische wereld. Het FWO financiert excellente en beloftevolle onderzoekers en onderzoeksprojecten op basis van het bottom-up principe en een interuniversitaire competitie waarbij het enige criterium de uitmuntende kwaliteit van de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel is, ongeacht de wetenschappelijke discipline, de onthaalinstelling, het gender, de nationaliteit, etniciteit of de politieke of religieuze overtuiging van de onderzoeker.

» Lees meer