Genderaspecten bij aanvragen en toekenningen van projecten en mandaten

14/10/2021 14:46

Gender en diversiteit zijn thema’s die hoog op de agenda staan in de academische wereld. Het FWO financiert excellente en beloftevolle onderzoekers en onderzoeksprojecten op basis van het bottom-up principe en een interuniversitaire competitie waarbij het enige criterium de uitmuntende kwaliteit van de onderzoeker en het onderzoeksvoorstel is, ongeacht de wetenschappelijke discipline, de onthaalinstelling, het gender, de nationaliteit, etniciteit of de politieke of religieuze overtuiging van de onderzoeker.

Het FWO hecht veel belang aan het creëren van gelijke kansen voor alle onderzoekers die aankloppen voor financiering van hun wetenschappelijk onderzoek. Een doorgedreven opvolging van de eigen financieringskanalen is een van de hoekstenen van een doeltreffend gelijke-kansenbeleid. Recent werd een uitgebreide analyse uitgevoerd van het aantal aanvragen en slaagpercentages van de belangrijkste financieringskanalen van het FWO in de periode 2016-2020, namelijk de Aspirantenmandaten fundamenteel onderzoek en strategisch basisonderzoek, de postdoctorale mandaten en de projecten fundamenteel onderzoek. De analyse omvat onder andere het aantal aanvragen en de slaagkansen per gender van de aanvrager, promotor of team van aanvragers en een analyse per wetenschappelijk domein. De analyse werd gepubliceerd in het Vlaams Indicatorenboek 2021 en is vanaf heden ook terug te vinden op onze website via volgende link:

Gender analysis of fellowship and research project applications at the Research Foundation – Flanders (FWO) between 2016 and 2020

Deze component wordt niet ingeladen

Dit komt mogelijks door uw cookiekeuzes. » Meer info