Verbreking samenwerking Russian Science Foundation

18/03/2022 14:44

De raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) veroordeelt ten sterkste alle vormen van agressie tegenover onafhankelijke staten, zoals momenteel Rusland tegenover Oekraïne en betreurt daarbij het onmenselijke leed dat wordt berokkend inclusief de impact op de getroffen academische gemeenschappen. Dit is een rechtstreekse aanval op essentiële Europese waarden, die ook het FWO hoog in het vaandel draagt. Niet alleen worden de integriteit van een onafhankelijke staat en het recht tot zelfbeschikking van haar democratische samenleving, maar ook de mensenrechten daar zwaar geschonden. In het licht daarvan verbreekt het FWO haar samenwerkingsverband met de Russian Science Foundation (RSF) en zullen er in de toekomst en voor zolang het FWO dit nodig acht, geen oproepen voor gezamenlijke Russisch-Vlaamse onderzoeksprojecten meer gelanceerd worden. Ook wenst het FWO in de huidige context geen Russisch en Wit-Russisch onderzoek te financieren. Dat betekent concreet dat er in de diverse-FWO financieringskanalen geen onderzoeksfinanciering kan aangevraagd worden voor Russische of Wit-Russische partnerinstellingen en dat lopende samenwerking wordt stopgezet met die instellingen die de Russische agressie tegenover Oekraïne steunen.

Wetenschap kent noch kleur, noch nationaliteit, noch geloof, noch gender, en dient enkel om kennis te verwerven die bijdraagt tot een betere, gezondere, duurzamere, vrije en vredevollere samenleving. Maar wetenschappelijke samenwerking kan wel alleen plaatsvinden met respect voor algemeen aanvaarde kernwaarden. Het FWO zal dan ook alle huidige en toekomstige internationale onderzoekssamenwerkingen blijven ondersteunen onder de strikte voorwaarde dat de vrijheden en rechten worden gerespecteerd die noodzakelijk zijn voor het scheppen van een gunstig klimaat voor wetenschappelijke excellentie.

Deze component wordt niet ingeladen

Dit komt mogelijks door uw cookiekeuzes. » Meer info