Baillet Latour Biomedical Award 2022

Doel

De Baillet Latour Biomedical Award – Supporting Research Careers in Belgium is opgevat als een stimulans voor de ontwikkeling van de loopbaan van jonge getalenteerde wetenschappers. Deze award is bedoeld om hen te helpen bij het voortzetten of consolideren van hun innovatieve en baanbrekende onderzoeksprojecten in België. Het Fonds wil ook de status en zichtbaarheid van deze veelbelovende jonge onderzoekers in België versterken. Daarnaast wil het hen bijstaan om bijkomende Belgische en Europese financiering te vinden en ervoor te zorgen dat ze zich kunnen ontplooien tot vooraanstaande onafhankelijke onderzoeksleiders in hun vakgebied. Ten slotte hoopt het Fonds te kunnen bijdragen aan een klimaat dat jong, nieuw en veelbelovend talent in België ondersteunt en dat ons land bovendien interessanter maakt om buitenlands talent aan te trekken.

Kenmerken

 • Prijs ter waarde van € 1.000.000 gespreid over 5 jaar
 • Domein: Infectie en immuniteit
 • Het onderzoeksproject moet worden uitgevoerd in België en betreft fundamenteel, translationeel of klinisch biomedisch onderzoek.
 • In aanmerking komende uitgaven omvatten personeelskosten (exclusief het salaris van de PI), bedrijfskosten en uitrusting. Overheadkosten komen niet in aanmerking.

Profiel en voorwaarden

 • Jonge onderzoekers die maximum 12 jaar geleden hun doctoraat behaalden en aan een universiteit, in een academisch ziekenhuis en/of bepaalde onderzoeksinstellingen in België werken. Concreet betekent dit:
  • Kandidaten moeten in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma dat niet meer dan 12 jaar vóór de deadline voor aanmelding is toegekend, d.w.z. 30 juni 2009 (mogelijk verlengd in geval van in aanmerking komende loopbaanonderbreking).
  • Kandidaten moeten aangesloten zijn bij een Belgische Universiteit, een Belgisch Universitair Ziekenhuis of een in aanmerking komend Belgisch Onderzoeksinstituut (zie reglement).
  • Aanvragers moeten tot 30 juni 2027 voltijds bij hun instelling zijn aangesteld.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure

Aanvragen, opgesteld in het Engels, moeten uiterlijk op 30 juni 2021 worden ingediend via het online aanvraagsysteem op http://www.blba.be. Het F.R.S-FNRS staat in voor de coördinatie van de selectieprocedure.

Kalender

 • April 2021: opening van de oproep tot kandidaturen
 • 30 juni 2021: afsluiting van de oproep tot kandidaturen
 • Februari 2022: samenkomst van de Internationale Jury
 • April 2022: Prijsuitreiking

Reglementen en downloads

Reglement Baillet Latour Biomedical Award 2022

 • Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures etc. om te kandideren voor de Baillet Latour Biomedical Award.

Formulier voor kandidatuur

 • Dit document is bedoeld om een overzicht te geven van de verschillende secties.

Gids voor aanvragers

 • Deze handleiding gidst u stap voor stap door de aanvraagprocedure.

Fonds Baillet Latour

Het Fonds Baillet Latour werd in 1974 opgericht op initiatief van graaf Alfred de Baillet Latour om diensten met een hoge menselijke waarde te promoten, aan te moedigen en te belonen. Al meer dan 45 jaar zet het Fonds zich in voor de ondersteuning van initiatieven die zich onderscheiden door hun uitstraling, hun aanzet tot menselijke uitmuntendheid of hun innovatieve benadering om de uitdagingen van de samenleving van morgen aan te gaan. Momenteel streeft het Fonds naar de verwezenlijking van zijn doelstellingen op vier terreinen: medisch onderzoek, onderwijs, erfgoed en Olympische sport. Meer informatie kan u vinden op Gezondheid | Fonds Baillet Latour en Home (blba.be).