BiR&D Cross-Disciplinary PhD Award

Doel?

Industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie zijn voor de Belgian Industrial Research and Development Board (BiR&D) zeer belangrijk. Daarom organiseert het FWO en het Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, op initiatief van BiR&D, jaarlijks de BiR&D Cross-Disciplinary PhD Thesis Award, ter bekroning van een doctoraatsthesis die een originele en cross-disciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie en maatschappelijke relevantie. In 2022 zullen vier prijzen worden toegekend, twee in het gebied “Life & Health Sciences” en twee in het gebied “Science & Technology”. De laureaten van deze prijzen zullen tevens de kans krijgen om een presentatie te geven voor de leden van BiR&D.  

Kenmerken?

 • Vier prijzen elk ter waarde van € 5.000. Twee in het gebied “Life & Health Sciences” en twee in het gebied “Science & Technology”
 • Ter bekroning van een doctoraatsthesis met maatschappelijke relevantie die een originele en cross-disciplinaire bijdrage levert met de mogelijkheid tot industriële valorisatie.

 Profiel en voorwaarden?

 • Je bent een jonge beloftevolle onderzoeker.
 • Je hebt je doctoraat behaald aan een Belgische universiteit tussen 1 november 2020 en 31 oktober 2021*.

*het doctoraatsdiploma wordt verkregen na het succesvol (publiek) verdedigen van een proefschrift.

Aanvraagprocedure

 • Stuur het volledig en correct ingevulde aanvraagformulier (in het Engels) ten laatste op 7 februari 2022 naar prijzen@fwo.be.
 • Voeg je CV (inclusief lijst van publicaties) en een elektronische versie van het doctoraat  toe.
 • Je kandidatuur wordt aan een jury voorgelegd.
 • De jury stelt een laureaat per prijs voor.
 • De Raad van Bestuur beslist over de toekenning.  

Reglementen en downloads

 • Reglement
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures,… om te kandideren voor de Wetenschappelijke prijs BiR&D Cross-Disciplinary PhD Thesis 2022.