Aankondiging ERA-NET ‘CHANSE’ - cofund oproep 2021’

“Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age”

Er staat een nieuwe cofund-oproep voor projectfinanciering open in kader van het ERA-NET ‘CHANSE’ (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe), een Europees samenwerkingsverband dat is ontstaan uit twee gevestigde ERA-netwerken (HERA en NORFACE), respectievelijk gericht op de humane wetenschappen enerzijds en de sociale- en gedragswetenschappen anderzijds.

Het topic van deze ‘SSH’-oproep betreft: ‘Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age’.

Deadline voor pre-proposal indiening: 7 mei 2021, 14 u CET (Brussel)

De beschikbare info omtrent deze nieuwe oproep kan op de CHANSE-website worden geraadpleegd. Naast de algemene richtlijnen en ontvankelijkheidsvoorwaarden opgenomen in de oproeptekst dienen onderzoekers die bij FWO financiering aanvragen de ‘nationale’ FWO-richtlijnen te respecteren, die staan vermeld in het ‘National/Regional Eligibility Requirements’ document. Naleving hiervan is essentieel voor de ontvankelijkheid van het Vlaamse deelproject.

FWO-modaliteiten

FWO-deelname en -financiering richt zich hier enkel tot het (junior/senior) kanaal onderzoeksprojecten (‘FO’), waarvoor de desbetreffende regelgeving van toepassing is.

Onderzoeksvoorstellen worden bij het CHANSE-oproepsecretariaat ingediend door consortia van Europese onderzoekers, volgens de geldende ontvankelijkheidscriteria, conform opgenomen in de oproeptekst.

Het FWO ondersteunt 2 Vlaamse (sub)projecten binnen een internationaal samengesteld consortium, tegenover een maximum aanvraagbaar bedrag van 350.000 EUR (inclusief overhead), voor drie jaar. De FWO budgettaire regels worden eveneens verduidelijkt in het ‘National/Regional Eligibility Requirements’ document.

Nog enkele kernpunten om rekening mee te houden:

  • Projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden en dienen zo te worden gebudgetteerd. Een verlenging van de projectduur – en het gebruik van resterende middelen na einddatum - worden binnen dit deelnamekader niet automatisch toegestaan.
  • ERA-NET-deelname interfereert niet met de reguliere FWO-projectdeelname en wordt dus niet mee in rekening gebracht voor wat betreft het maximum aantal aanvraagbare/lopende projecten. Belangrijke kanttekening is wel dat men aan maximaal 1 project/consortium kan deelnemen in deze oproep, althans in hoedanigheid van ‘Project Leader’ (PL) of ‘Principal Investigator’ (PI) (of promotor-woordvoerder in FWO-terminologie).

Afzonderlijke indiening van het Vlaamse voorstel bij het FWO is niet nodig. Onderzoekers wordt weliswaar aangeraden om het FWO voor indiening te contacteren omtrent de ontvankelijkheidscriteria. Dit om de onontvankelijkheid van de Vlaamse onderzoeker(s) individueel, en het consortium als geheel, te vermijden.

Voor bijkomende informatie over de FWO-deelname kunt u terecht bij:

Toon Monbaliu
+32 2 550 15 70
eranet@fwo.be