Postdoctoraal onderzoeker Marie Skłodowska-Curie Actions - Seal of Excellence

Doel

Het Marie Skłodowska-Curie actions - Seal of Excellence FWO (MSCA SoE FWO) wil onderzoekers ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

Voor de Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowship (MSCA IF) 2020 oproep worden opvangmandaten ter beschikking gesteld voor FWO ontvankelijke kandidaten op de reservelijst met een maximum van 8 hoogst gerangschikte kandidaten.

Kenmerken

 • Periode: 2 jaar, niet hernieuwbaar
 • Salarisschaal: minimum € 4.134,97  - maximum € 6.446,01  
 • Werkingstoelage: € 4.000 per jaar [let op: geen flexibele bench fee]
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: begin april 2021
 • Start mandaat: ten vroegste 1 juli 2021

Profiel en voorwaarden

 • Voor een MSCA SoE FWO komen enkel kandidaten in aanmerking die een aanvraag voor een MSCA IF indienden bij een Career Restart Panel (EF-CAR), Reintegration Panel (EF-RI) of Standard European Fellowships Panel (EF-ST) en op de reservelijst van het programma MSCA IF werden gerangschikt.
 • De MSCA IF-aanvraag dient te zijn ingediend met een voor het FWO ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling of het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) als affiliatie, zoals vermeld in artikel 4 van het reglement mandaat postdoctoraal onderzoeker Marie Skłodowska-Curie Actions - Seal of Excellence.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.
 • Je gaat akkoord met de clausule wetenschappelijke integriteit
 • De postdoctoraal onderzoekers dienen jaarlijks een verslag over hun wetenschappelijke activiteiten aan het FWO voor te leggen. Het Gebiedsoverschrijdend Panel (GOP) beoordeelt de verslagen.

Hoe verloopt de aanvraag-, evaluatie- en selectieprocedure?

 • Het FWO zal de acht hoogst gerangschikte aanvragen op de reservelijst van MSCA IF-aanvragen, die ontvankelijk zijn voor een MSCA SoE FWO zoals hierboven aangegeven, selecteren op basis van hun relatieve positie (zijnde de rang in het panel waarin de aanvraag is beoordeeld gedeeld door het aantal ontvankelijke aanvragen ingediend in dat panel). Bij ex aequo geldt de score die aan de betrokken aanvragen is gegeven.
 • Het FWO nodigt de geselecteerde kandidaten uit om een aanvraag voor een MSCA SoE FWO in te dienen. Bij weigering door de kandidaat wordt de volgende op de ranglijst, bepaald volgens de hierboven vermelde selectieprincipes, uitgenodigd.
 • Indien de kandidaat nog geen e-loket account heeft, dient deze zich te registreren in het e-loket: https://www.fwo-eloket.be/FWO.ELoket.WebUI/Registratie/Registratie.aspx
 • Bij de aanvraag dient te worden opgenomen: 1) de complete aanvraag (deel A en B) voor een MSCA IF, 2) het Evaluation Summary Report en 3) het aanvraagformulier
 • De raad van bestuur van maart 2021 beoordeelt de ingediende aanvragen en beslist over de toekenning.
 • De MSCA IF (Europese) ranking wordt gevolgd, bijgevolg voert het FWO geen interne en externe peer review meer uit.
 • Indien de aanvragen op de reservelijst alsnog worden opgepikt door de Europese Commissie wordt er geen andere aanvraag opgevangen door het FWO.

Reglementen en downloads

Contact

Contacteer ncp_fwo@fwo.be voor bijkomende informatie en specifieke vragen

Bij technische problemen met het e-loket en de aanvraagmodules kan je de IT helpdesk contacteren op FWOhelpdesk@fwo.be