SCK CEN Chair "Prof Roger Van Geen"

Doel

Op initiatief van het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie SCK CEN zullen het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS (F.R.S.-FNRS) in 2021 de SCK CEN Chair “Roger Van Geen” 2021 toekennen.

Kenmerken?

Het onderzoek voor deze Chair dient een substantiële en originele bijdrage te zijn in het veld van kernenergie en/of nucleaire straling. Zowel technisch georiënteerd onderzoek als onderzoek van socio-economische aard dat gerelateerd is aan nucleair onderzoek of technologie komt in aanmerking; mogelijke topics zijn bv (niet exhaustief):

 • nucleaire ingenieurswetenschappen;
 • stralingsbescherming;
 • materiaalonderzoek;
 • radio-actief afval;
 • ontmanteling en ontsmetting van radio-actieve materialen;
 • nucleaire rampenplanning;
 • radiobiologie en radio-ecologie;
 • microbiologie;
 • medische of industriële toepassingen van straling;
 • duurzaamheid

De laureaat van de SCK CEN Chair “Roger Van Geen” krijgt een geldprijs van 12.500 EURO.

Daarenboven moet de laureaat van de SCK CEN Chair “Roger Van Geen” een inaugurale lezing verzorgen tijdens een van de SCK CEN events én een lezingenreeks op graduaat niveau voor studenten, SCK CEN onderzoekers en voor iedereen werkzaam in de Belgische kernenergie in het algemeen. Deze lezingenreeks wordt georganiseerd in overleg met de SCK CEN academy. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, worden vergoed.

Profiel en voorwaarden?

De SCK CEN Chair “Roger Van Geen” wordt toegekend aan een eminent onderzoeker in het domein van kernenergie en de gerelateerde toepassingen. Kandidaten dienen geaffilieerd te zijn aan een erkend onderzoeksinstituut of erkende universiteit en minstens het statuut van  postdoctoraal onderzoeker of hoger te hebben; de Chair staat open voor kandidaten wereldwijd.

De selectiecriteria zijn:

 • de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek naar fundamentele of toegepaste aspecten van kernwetenschappen gedurende de carrière van de kandidaat;
 • het bewezen track record inzake onderwijs in dit domein.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Kandidaten voor de SCK CEN Chair “Roger Van Geen” moeten genomineerd worden door een senior onderzoeker die niet geaffilieerd is aan de SCK CEN Wetenschappelijke Raad; een aanbevelingsbrief door de persoon die de kandidaat nomineert moet aan het nominatieformulier toegevoegd worden.

Het nominatiedossier, in het Engels, moet ten laatste op 12 april 2021 bij het FWO ingediend worden op prijzen@fwo.be.

De volgende documenten zijn vereist:

 • het nominatieformulier, volledig ingevuld;
 • een gedetailleerd curriculum vitae, inclusief een volledige publicatielijst van de genomineerde kandidaat;
 • een aanbevelingsbrief door de persoon die de kandidaat nomineert. Deze persoon kan geen lid zijn van de Wetenschappelijke Raad van SCK CEN.

Downloads

 • Reglement
  Dit reglement bevat alle voorwaarden, procedures etc. om te kandideren voor de Wetenschappelijke Prijs SCK CEN Chair “Roger Van Geen” 2021.

Contact

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met het FWO op prijzen@fwo.be.