Lancering nieuw bottom-up cross-Europees initiatief Weave: Research funding without borders

20/01/2021 08:38

Twaalf Europese onderzoeksfinancierders, ingebed in Science Europe, lanceren hun gezamenlijk initiatief: Weave – Research funding without borders. Het is de eerste keer dat een groot netwerk van deze omvang een dergelijk initiatief heeft ontwikkeld om bilaterale en trilaterale wetenschappelijke samenwerking in Europa mogelijk te maken.

Weave heeft tot doel de procedures te vereenvoudigen voor de indiening en selectie van voorstellen voor gezamenlijk onderzoek waarbij onderzoekers uit maximaal drie Europese landen of regio’s samen werken. Het maakt gebruik van bestaande nationale of regionale financieringsprogramma's voor onderzoeksprojecten voor fundamenteel onderzoek. Daardoor wordt het voor onderzoekers gemakkelijker om over de grenzen heen samen te werken en krijgen ze meer vrijheid en mogelijkheden voor de samenstelling, focus en de inhoud van hun projecten.

Weave bouwt voort op het principe van de Lead Agency Procedure, waarbij één enkele financieringsorganisatie voorstellen evalueert van internationale teams van onderzoekers en de financieringsaanbeveling aan de andere betrokken financierders communiceert. In de praktijk kiezen de onderzoekers een coördinerende aanvrager, die het gezamenlijke projectvoorstel indient bij de respectievelijke Weave-financieringsorganisatie in zijn/haar land of regio.

Minister Hilde Crevits: "Vlaanderen behoort al bij de top als het op internationale onderzoekssamenwerking aan komt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit Weave-initiatief nog een extra stimulans zal zijn voor Vlaamse onderzoekers om hun bilaterale en trilaterale wetenschappelijke samenwerking binnen Europa nog te versterken.”

Meer informatie over Weave in Vlaanderen kan je terugvinden op www.fwo.be/weave .

Meer details over de financierders die instapten in het Weave initiatief alsook over de tijdslijn, condities, procedure, ... van elke financierder kunnen teruggevonden worden op deze interactieve kaart. 

Deze kaart kan eveneens gebruikt worden om na te gaan welke Europese samenwerkingen er op dit moment mogelijk zijn binnen Weave. Het Weave initiatief wordt de komende jaren progressief uitgerold met mogelijke officiële toetreding van nieuwe Weave financierders zodat de ontvankelijke samenwerkingscombinaties een dynamisch gegeven zijn.

Deze component wordt niet ingeladen

Dit komt mogelijks door uw cookiekeuzes. » Meer info