Met EOS- Excellence of Science investeren het FWO en het FNRS meer dan 121 miljoen euro voor 37 nieuwe wetenschappelijke projecten.

15/12/2021 20:54

Het FWO heeft samen met haar Franstalige tegenhanger F.R.S.-FNRS meer dan 121 miljoen euro toegekend aan 37 onderzoeksprojecten in het kader van de tweede editie van het Excellence of Science-programma (EOS). Dit 4-jarig samenwerkingsprogramma is uniek in België en stimuleert gezamenlijk fundamenteel onderzoek tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap, eventueel aangevuld met federale en internationale onderzoeksinstellingen. Het FWO investeert bijna 66 miljoen euro, vervolledigd met 55,5 miljoen van het F.R.S.-FNRS.

Net zoals bij de eerste oproep in 2017 was ook dit EOS-programma een groot succes. Internationale expertpanels bogen zich over de maar liefst 278 ingediende aanvragen, die beoordeeld werden op hun originaliteit, uitmuntendheid en excellente wetenschappelijke aanpak. De 37 projecten zullen gedurende vier jaar eminent basisonderzoek uitvoeren. De geselecteerde onderzoeken variëren bijvoorbeeld van de verbetering van kankerimmunotherapie tot de synthese van groene waterstof uit kunststoffen en de dynamiek van stressoverdracht binnen families: 14 projecten in wetenschap en technologie, 7 in medische wetenschappen, 4 in biologie, 4 in geesteswetenschappen, 4 in sociale wetenschappen en 3 interdisciplinaire projecten. Bij 23 van deze projecten zal ook worden samengewerkt met een buitenlandse onderzoeksinstelling.

 “Dankzij dit gezamenlijk initiatief beschikken we over voldoende middelen om een verschil te maken op wetenschappelijk gebied”, benadrukt FWO-voorzitter Willy Verstraete.

“Samenwerken over de taalgrens heen betekent dubbel zoveel kennis en expertise. De toegekende onderzoeken zijn stuk voor stuk veel belovend. Ze zullen inzichten bieden in de maatschappelijke uitdagingen van ons land, maar ook internationaal interesse opwekken.  Denk aan thema’s als duurzaamheid, welzijn of zorg. Vlaanderen zal 66 miljoen euro steun bieden”, aldus Vlaams minister van Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits.

Bekijk de lijst met alle resultaten.

Deze component wordt niet ingeladen

Dit komt mogelijks door uw cookiekeuzes. » Meer info