De toekomst van de landbouw

Met de huidige conventionele landbouwmethodes zullen wij de groeiende wereldbevolking in de toekomst niet meer kunnen voeden. Bovendien raken natuurlijke grondstoffen uitgeput, wordt het klimaat steeds grilliger en is de beschikbare ruimte beperkt. Hoe moet de agrarische sector zich ontwikkelen om voedselzekerheid te garanderen? Moeten we productieverhoging en vrijhandel nastreven en kiezen voor een verdere ontwikkeling van industriële landbouw of moeten we overconsumptie beperken, de draagkracht van het ecosysteem respecteren en de kant opgaan van kleinschalige agro-ecologie? Met een lezing van o.a. Olivier De Schutter (Voormalig Rapporteur van de VN voor het recht op voedsel, Franquiprijs 2013), gevolgd door een debat.