Een toekomst zonder kanker?

Tijdens deze aflevering van Grijze Cellen geven we het woord aan twee topwetenschappers uit de Lage Landen die baanbrekend onderzoek verrichten op het gebied van kankergenezing. Hans Clevers (KNAW en Hubrecht Instituut) ontwikkelde met stamcelonderzoek een methode om kankermedicatie toe te spitsen op het genoom van een patiënt. Vrijwel tegelijkertijd vond een onderzoeksteam van het VIB onder leiding van Peter Carmeliet (VIB en KU Leuven) een manier om de groei van tumoren te stoppen door kankercellen uit te hongeren. Na lezingen van Hans Clevers en Peter Carmeliet volgt een gesprek over grensverleggend kankeronderzoek.