Voormalige [PEGASUS]²-onderzoekers aan het woord

https://www.fwo.be/nl/onderzoekers-in-beeld/onderzoekers-vertellen/arno-en-katja/

In 2015 lanceerde het FWO - met cofinanciering van het COFUND-werkprogramma (nr. 665501)* binnen de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) van Horizon 2020 - het mobiliteitsprogramma '[PEGASUS]², giving wings to your career'. Vijf jaar en 48 afgeronde beurzen later loopt het [PEGASUS]²-programma ten einde.


Om het programma op een mooie manier af te sluiten, schreven 2 (voormalige) FWO [PEGASUS]² Marie Skłodowska-Curie Fellows een artikel over hun ervaringen.

Arno Thielens (UGent-imec)

Wat houdt jouw onderzoek juist in?

In dit Pegasus-mandaat bestudeerde ik draadloze communicatie op en rondom het menselijke lichaam. Dit onderzoek kaderde in een multidisciplinair project waarin zogenaamde slimme pleisters ontwikkeld worden. Dit zijn flinterdunne, draagbare elektronische toestellen die de evolutie van wonden in de huid kunnen opvolgen door middel van een reeks geïntegreerde sensoren.  Deze kunnen data doorsturen via een draadloze connectie. Tijdens mijn Pegasus-mandaat onderzocht ik welke fysieke modaliteit de meest efficiënte is om deze draadloze connectie tot stand te brengen en hoe men vanuit elektronische componenten bevestigd op een flexibel substraat deze modes kan exciteren. Dit onderzoek is niet enkel belangrijk voor dit specifieke medische toestel, maar het is de verwachting dat er in de nabije toekomst meer en meer draadloze toestellen zich heel dicht tegen het lichaam van de gebruikers zullen bevinden. Dankzij dit onderzoek zal het mogelijk zijn om data op een efficiënte manier te delen tussen die toestellen, wat een reeks nieuwe applicaties mogelijk zal maken.

Naar welke instelling ben je geweest tijdens uw Pegasus-mandaat?

Ik werkte als postdoctoraal onderzoeker aan het Berkeley Wireless Research Center (BWRC) bij de University of California te Berkeley in de Verenigde Staten.

Wat was de meerwaarde voor jouw onderzoek(scarrière)?

Dankzij dit mandaat heb ik de kans gekregen om in een team van internationale toponderzoekers te werken in een omgeving met faciliteiten en onderzoeksmiddelen van de hoogste kwaliteit. Dit zorgde ervoor dat mijn onderzoek naar een hoger niveau getild werd en bracht mij in contact met een reeks nieuwe concepten en ideeën die nu de basis vormen voor mijn huidige onderzoek. De sponsoring die ik kreeg via het Pegasus-mandaat, zorgde ervoor dat ik meer onafhankelijkheid en onderzoeksvrijheid kon uitbouwen, die ik dan in tweede instantie kon gebruiken om diepgaander onderzoek te verrichten dan voordien. Het BWRC trekt veel excellente onderzoekers aan die samenwerken met wetenschappers uit het centrum of in het kader van een uitwisseling naar het centrum komen. Tijdens mijn verblijf kwam ik zo in contact met verschillende collega’s die een Marie-Curie postdoctoraal mandaat hadden of een ERC-beurs. Deze contacten zijn uiterst belangrijk om gezamenlijke onderzoeksprojecten op te zetten en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in mijn onderzoeksveld. Het BWRC heeft ook vele nauwe contacten met de belangrijkste industriële spelers in de telecommunicatiesector. Ik werkte zelf bijvoorbeeld nauw samen met onderzoekers van ST Microelectronics, een belangrijke speler in de halfgeleidersector. Ook deze samenwerking is belangrijk voor vervolgprojecten.

Wat zijn je toekomstplannen?

Ik heb ondertussen een FWO senior postdoctoraal mandaat behaald, dat ik combineer met een deeltijdse positie als zelfstandig academische personeel aan de UGent. Dit postdoctoraal mandaat is een direct vervolg op mijn Pegasus-mandaat en dankzij dit project kan ik mijn samenwerking met het BWRC verderzetten. Het is mijn plan om tijdens en na mijn huidige FWO mandaat een verdere academische loopbaan uit te bouwen.

Katja Reinhard (NERF)

Wat houdt jouw onderzoek juist in?

Gevaar vermijden door te vluchten of roerloos te blijven staan zijn essentiële gedragingen. Het doel van mijn onderzoek is inzicht te krijgen in de architectuur van hersencircuits die aangeboren reacties op bedreiging mediëren. Roerloos blijven staan of vluchten worden door neurale banen via de superieure colliculus – een zintuiglijk knooppunt van de middenhersenen – gemedieerd. Het was al bekend dat verschillende outputs van de superieure colliculus verschillende soorten gedragingen mediëren. Het was echter onduidelijk hoe de visuele informatie van het netvlies naar deze verschillende outputcircuits wordt geleid. Ontvangen verschillende circuits alle soorten visuele informatie of alleen de signalen die een bedreiging inhouden? Samen met mijn collega's gebruikten wij transsynaptische virale tracering bij muizen om de retinale inputs naar twee specifieke outputcircuits van de colliculus te labelen, en wij ontdekten dat elk circuit slechts een kleine set retinale inputs ontving. Bovendien bleek uit patch-klemopnamen in het netvlies en in-vivo Neuropixels-opnamen in de targets van de colliculus dat deze retinale inputs specifieke en verschillende visuele informatie overbrengen naar elk outputcircuit van de colliculus. Samengenomen ontdekten we dat circuits doorheen de superieure colliculus een 'ingebakken' architectuur hebben die ervoor zorgt dat een kleine, gedragsrelevante set van visuele inputs wordt doorgestuurd naar verschillende circuits die verschillende aangeboren gedragingen triggeren.

Waarom besloot je je kandidaat te stellen voor een Pegasus postdoctoraal onderzoeksmandaat?

Het Pegasus-mandaat was een van de drie grote postdoctorale onderzoeksmandaten (MSCA, EMBO) die voor mij als junior postdoctoraal onderzoeker beschikbaar waren. Uiteindelijk heb ik het Pegasus-mandaat aanvaard omdat het de langste ondersteuning bood – 3 in plaats van 2 jaar.

Wat was de meerwaarde voor jouw onderzoek(scarrière)?

Naast het veiligstellen van mijn salaris voor 3 jaar, bood de inbegrepen werkingstoelage mij meer onafhankelijkheid en de mogelijkheid om extra conferenties en zomercursussen bij te wonen. Dit postdoctorale onderzoeksmandaat toont aan dat ik in staat ben om competitieve fondsen te werven voor toekomstige kandidaatstellingen.

Waarom besloot je om in Vlaanderen te blijven na jouw postdoctorale onderzoek?

In de systeemneurowetenschappen is 3 jaar een zeer korte periode voor een postdoc. Daarom werd ik FWO Senior postdoctoraal onderzoeker om in hetzelfde lab werkzaam te blijven en een vervolg te breien aan mijn onderzoekswerk.