Rising Stars in Proteomics and Metabolomics

https://www.fwo.be/nl/onderzoekers-in-beeld/onderzoekers-vertellen/rising-stars-in-proteomics-and-metabolomics/

Het Journal of Proteome Research maakte de lijst met 40 opkomende wetenschappers in het gebied van proteomics en metabolomics bekend. Onder hen ook 3 FWO-ers: FWO-postdocs Wout Bittremieux (UAntwerpen) en Maarten Dhaenens (UGent) en FWO aspirant Strategisch Basisonderzoek Tim Van Den Bossche (UGent). Wij stelden hun enkele vragen over hun onderzoek en toekomstplannen.

Wout Bittremieux

Als bioinformaticus ontwikkel ik geavanceerde algoritmes en artificiële intelligentie technieken om massaspectrometrie data te analyseren. Massaspectrometers zijn zeer krachtige instrumenten die grote hoeveelheden complexe data genereren.

» Lees meer

Maarten Dhaenens

In één zin ontwikkelen wij nieuwe massaspectrometrische methoden voor het bestuderen van histonen. Histonen hebben 2.7 miljard jaar geleden het pad geëffend naar Eukaryote cellen, aangezien zij de differentiatie mogelijk hebben gemaakt van stabiele genexpressiepatronen in verschillende celtypen en dus van het bestaan van meercellige organismen.

» Lees meer

Tim Van Den Bossche

In mijn doctoraat vergelijk ik courant gebruikte data-analyse methoden in metaproteomics, en onderzoek ik nieuwe technieken om meer biologische informatie uit de bestaande data te halen.

» Lees meer