Rode Neuzen Dag 2021

https://www.fwo.be/nl/onderzoekers-in-beeld/onderzoekers-vertellen/rode-neuzen-dag-2021/

Rode Neuzen Dag staat sinds 2015 op de Vlaamse kalender. De voorbije edities zette Rode Neuzen Dag zich in voor de weerbaarheid van onze jongeren. In het kader van Rode Neuzen Dag stelt het FWO jaarlijks een toelage van € 975.000 ter beschikking ter ondersteuning van tweejarige onderzoeksprojecten. Deze projecten hebben tot doel om nieuwe kennis te genereren die kan bijdragen tot de ontwikkeling van hulpmiddelen om scholen, leerkrachten of lerarenopleidingen in staat te stellen om het psychisch welzijn van jongeren te verbeteren.

De aanpassing van adolescenten op school en in hun vrije tijd ondersteunen

Tal van studies toonden reeds aan dat de psychologische basisbehoeftes voor autonomie, verbondenheid en competentie – gekend onder het acroniem ABC - het fundament vormen voor het psychologisch welzijn en de groei van mensen, los van geslacht, leeftijd, of culturele achtergrond.

» Lees meer

Kunnen leerkrachten pesten op school en de gevolgen voor de mentale gezondheid verminderen?

Ondanks de overtuiging dat leerkrachten, als verantwoordelijke volwassenen, een sleutelrol kunnen spelen in het terugdringen van pesten, is onderzoek naar de rol van leerkrachten bij pesten schaars. Met ons onderzoek wilden we nagaan hoe leerkrachten via hun dagelijkse omgang met leerlingen pesten kunnen voorkomen en verminderen, en zo ook het welbevinden van leerlingen kunnen versterken.

» Lees meer

Oorzaken en gevolgen begrijpen om stigmatisering tegen te gaan

In dit onderzoek gingen we na hoe jongeren in de laatste graad van het secundair onderwijs denken over mentale gezondheidsproblemen, welk advies ze zouden geven aan leeftijdsgenoten met psychische moeilijkheden en welke taboes er mogelijks nog hangen rond mentale gezondheid.

» Lees meer

Stigmatisering van ADHD bij adolescenten: gaming om attitudeverandering te faciliteren op school

Onze opzet is om samen met jongeren met ADHD een game te ontwikkelen die je laat ervaren hoe het is om ADHD te hebben.

» Lees meer

Het stimuleren van de ontwikkeling van veilige gehechtheid bij lagere schoolkinderen

Mede dankzij Rode Neuzen Dag weet iedereen intussen: praten helpt! In ons project zijn we op zoek gegaan naar hoe we kinderen en hun ouders kunnen helpen om met elkaar te praten over de moeilijkheden of de zorgen waar een kind mee worstelt.

» Lees meer