Onderzoeksfinanciering

Onderzoekers en Corona: update maatregelen FWO

Het FWO neemt actief deel aan de strijd tegen het Corona-virus. Via 2 projectoproepen werd 5 miljoen euro toegekend aan onderzoek rond COVID-19.

» Lees meer

Reglementen

Algemeen Algemeen reglement Werkingstoelage van de FWO-mandaathouders Interne en externe peer review Predoctorale mandaten Aspira…

» Lees meer

Predoctorale mandaten

Beurzen voor jonge onderzoekers om hun doctoraat voor te bereiden

» Lees meer

Postdoctorale mandaten

Beurzen voor onderzoekers reeds in het bezit van een doctoraat

» Lees meer

Werkingstoelage sabbatsverlof

Een werkingstoelage sabbatsverlof kan worden aangewend voor uitgaven die rechtstreeks in verband staan met onderzoeksactiviteiten uitgevoerd tijdens het sabbatsverlof.

» Lees meer

Onderzoeksprojecten

Toelagen voor onderzoeksploegen

» Lees meer

Onderzoeksinfrastructuur

Onderzoeksinfrastructuur beoogt alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen, en dit in alle wetenschappelijke disciplines.

» Lees meer

Internationale mobiliteit

FWO stimuleert internationale mobiliteit door onderzoekers de kans te geven ervaring op te doen in internationale onderzoeksgroepen, onderzoekers aan te trekken uit het buitenland,...

» Lees meer

Internationale samenwerking

Het FWO stimuleert internationale samenwerking via uitwisselingsakkoorden en (bilateratle) samenwerkingprojecten

» Lees meer

Internationale contacten

Steunen van coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden, organisaties van wetenschappelijke bijeenkomsten en wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen

» Lees meer