Internationale contacten

Internationale Coördinatie-actie

Met dit financieringskanaal steunt het FWO coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden.

» Lees meer

Organisatie van een wetenschappelijk congres in België

Dit krediet steunt onderzoekers bij de organisatie van wetenschappelijke congressen, waarbij de internationale en interuniversitaire dimensie centraal staan.

» Lees meer

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap

Dit krediet steunt onderzoekers bij de coördinatie van wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen.

» Lees meer