Uitgaande mobiliteit

Onafhankelijk van de situatie betreffende COVID-19, is elke afreis, gebruik makend van FWO-middelen, enkel toegestaan mits positief reisadvies van de werkgever (onderzoeksinstelling waar je als onderzoeker aan verbonden bent). Daarbij dienen de bij deze instelling van kracht zijnde richtlijnen en procedures te worden gerespecteerd.

Krediet voor deelname aan een congres in het buitenland

Het FWO stimuleert mobiliteit van onderzoekers en internationale contacten tussen onderzoeksgroepen. Dit krediet steunt onderzoekers die actief wensen deel te nemen aan een internationaal wetenschappelijk congres in het buitenland.

» Lees meer

Krediet voor een kort studieverblijf in het buitenland

Dit krediet steunt onderzoekers die voor een korte periode in het buitenland wensen te verblijven om onderzoek te verrichten in een niet-Belgische organisatie, zich in specifieke onderzoekstechnieken te bekwamen, archief- en/of veldwerk uit te voeren in het buitenland, op voorwaarde dat het om (strategisch) basisonderzoek gaat.

» Lees meer

Krediet voor deelname aan een workshop of cursus in het buitenland

Dit krediet steunt onderzoekers die wensen deel te nemen aan een cursus of workshop in het buitenland die hen de kans geeft zich daar in een wetenschappelijk kennis- of onderzoekscentrum op gebied van onderzoek of nieuwe technieken (verder) te specialiseren.

» Lees meer

Krediet voor een lang verblijf in het buitenland

Dit krediet steunt onderzoekers die voor een langere periode naar het buitenland gaan om doorgedreven onderzoek te verrichten, archief- en of veldwerk te doen of zich in specifieke onderzoekstechnieken te bekwamen.

» Lees meer

Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro (NVIC)

Het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro (NVIC) is een academisch kenniscentrum dat bijdraagt aan de profilering, stimulering en internationalisering van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de participerende Nederlandse en Vlaamse universiteiten in het Midden-Oosten.

» Lees meer

SofinaBoël Fellowships

Dankzij de hulp van de Koning Boudewijnstichting, namens het SofinaBoël Fonds voor Opleiding en Talent, kunnen FWO en F.R.S.-FNRS de SofinaBoël Fellowships toekennen waarmee getalenteerde PhD studenten een onderzoeks- of trainingsverblijf in het buitenland kunnen opnemen.

» Lees meer

Stipendia Academiae Belgicae

Onderzoekbeurzen voor een periode van een tot drie maanden.

» Lees meer

Onderzoeksbeurzen AB-FWO

Met de steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en de Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) kent de Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome, elk jaar onderzoeksbeurzen toe voor een verblijf van één tot drie maanden in Rome.

» Lees meer