Uitgaande mobiliteit

Schematisch overzicht maatregelen rond internationale mobiliteit

In het licht van de huidige ontwikkelingen omtrent de uitbraak van het coronavirus is elke afreis, gebruik makend van FWO-middelen, enkel toegestaan mits positief reisadvies van de werkgever (onderzoeksinstelling waar je als onderzoeker aan verbonden bent). Daarbij dienen de bij deze instelling van kracht zijnde richtlijnen en procedures te worden gerespecteerd. 

Indien u het vertrek wenst uit te stellen en u nog geen boeking maakte via de gunde reisagentschappen (Omnia of Uniglobe South West Travel), kunt u het krediet nog aanwenden op een latere datum, mits positief reisadvies van uw onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw universiteit. Gelieve ook het FWO te informeren van uw uitgestelde vertrek.  

Indien u reeds een ticket boekte bij de gegunde reisagentschappen en u deze wenst te annuleren, dient u zelf contact op te nemen met de gegunde reisagentschappen (Omnia of Uniglobe South West Travel) om uw vlucht te annuleren of om te boeken naar een latere datum.  Indien de vluchten niet kosteloos kunnen omgeboekt worden of indien de extra kosten die hiermee gepaard gaan niet teruggevorderd kunnen worden bij de gegunde reisagentschappen, dient u een claim in te dienen bij AIG. Het FWO heeft namelijk voor zijn kredietgenieters een bijstandsverzekering bij AIG afgesloten. Let op ! AIG zal enkel tussenkomen in de kosten  indien de verplaatsing buiten uw wil en controle  werd geannuleerd. Het polisnummer is 9.500.573. Na het indienen van de claim zal AIG u een invulformulier bezorgen dat u zelf dient in te vullen en in te dienen. Indien het FWO rechtstreeks de verplaatsingskosten heeft betaald aan de gegunde reisagentschappen dient u  het FWO als begunstigde te vermelden voor deze kosten. Indien AIG in de kosten tussenkomt, kunt u uw toegekend reiskrediet bij het FWO later opnieuw opnemen. Dit weliswaar op voorwaarde dat (1) het FWO de terugbetaalde verplaatsingskosten heeft ontvangen, (2) voor congres- of workshopdeelnames, hetzelfde congres/workshop op een later tijdstip plaatsvindt en (3) voor korte en lange verblijven, de wetenschappelijke doelstelling(en) en onthaalinstelling(en) zoals in uw oorspronkelijke aanvraag beschreven nog haalbaar/van toepassing zijn. Indien AIG niet in de kosten tussenkomt, vervalt het reiskrediet.

Krediet voor deelname aan een congres in het buitenland

Het FWO stimuleert mobiliteit van onderzoekers en internationale contacten tussen onderzoeksgroepen. Dit krediet steunt onderzoekers die actief wensen deel te nemen aan een internationaal wetenschappelijk congres in het buitenland.

» Lees meer

Krediet voor een kort studieverblijf in het buitenland

Dit krediet steunt onderzoekers die voor een korte periode in het buitenland wensen te verblijven om onderzoek te verrichten in een niet-Belgische organisatie, zich in specifieke onderzoekstechnieken te bekwamen, archief- en/of veldwerk uit te voeren in het buitenland, op voorwaarde dat het om (strategisch) basisonderzoek gaat.

» Lees meer

Krediet voor deelname aan een workshop of cursus in het buitenland

Dit krediet steunt onderzoekers die wensen deel te nemen aan een cursus of workshop in het buitenland die hen de kans geeft zich daar in een wetenschappelijk kennis- of onderzoekscentrum op gebied van onderzoek of nieuwe technieken (verder) te specialiseren.

» Lees meer

Krediet voor een lang verblijf in het buitenland

Dit krediet steunt onderzoekers die voor een langere periode naar het buitenland gaan om doorgedreven onderzoek te verrichten, archief- en of veldwerk te doen of zich in specifieke onderzoekstechnieken te bekwamen.

» Lees meer

Krediet voor een lang verblijf bij een ERC Grantee in het buitenland

Dit reiskrediet biedt de mogeljkheid om minimum 3 maanden en maximaal 6 maanden naar het buitenland te trekken om onderzoek te verrichten in de excellente onderzoeksomgeving van een voormalige of huidige ERC Grantee.

» Lees meer

Postdoctoraal Fellowship Japan

In het kader van een samenwerking biedt JSPS elk jaar twee postdoctorale beurzen aan voor buitenlandse onderzoekers.

» Lees meer

Wetenschappelijke Prijs SofinaBoël Fellowships

Dankzij de hulp van de Koning Boudewijnstichting, namens het SofinaBoël Fonds voor Opleiding en Talent, kunnen FWO en F.R.S.-FNRS de SofinaBoël Fellowships toekennen waarmee getalenteerde PhD studenten een onderzoeks- of trainingsverblijf in het buitenland kunnen opnemen.

» Lees meer

Stipendia Academiae Belgicae

Onderzoekbeurzen voor een periode van een tot drie maanden.

» Lees meer

Onderzoeksbeurzen AB-FWO

Met de steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en de Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) kent de Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen in Rome, elk jaar onderzoeksbeurzen toe voor een verblijf van één tot drie maanden in Rome.

» Lees meer