Internationale samenwerking

Voor reizen naar een risicobestemming kan het toegekende FWO-(reis)krediet enkel worden aangewend mits positief reisadvies van de desbetreffende onthaalinstelling. Contacteer hiervoor het verantwoordelijke adviescomité van uw onthaalinstelling.

Institutionele beperkingen wetenschappelijke samenwerking met (Wit-)Rusland in FWO-financieringskanalen

Als een gevolg van de Russische invasie in Oekraïne en in lijn met de huidige EU-sancties wat betreft samenwerking met/financiering van (Wit-)Russische personen/entiteiten is wetenschappelijke samenwerking met (Wit-)Rusland, binnen alle FWO-financieringskanalen, tot nader order niet mogelijk.

» Lees meer

Mobiliteitsprojecten

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen overeenkomsten om mogelijke uitwisselingsprojecten te financieren.

» Lees meer

Intra-Europese onderzoeksprojecten

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom biedt het FWO onderzoekers in Vlaanderen een aantal mogelijkheden aan tot intra-Europese samenwerking gelinkt aan Weave of het Europees Kaderprogramma.

» Lees meer

Extra-Europese onderzoeksprojecten

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal extra-Europese landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren.

» Lees meer