Bilaterale Onderzoeksamenwerking Zuid-Afrika

Doel?

Het FWO wil internationale samenwerking, als hefboom voor excellentie, volop stimuleren. Daarom sluit het FWO met een aantal landen een bilateraal akkoord om gezamenlijke onderzoeksprojecten te financieren. Deze projecten gaan verder dan de klassieke uitwisselingsakkoorden, want ook personeels- en werkingsmiddelen kunnen gefinancierd worden.

Eén van de geselecteerde landen is Zuid-Afrika. Het FWO hernieuwde in december 2018 de MoU met de Zuid-Afrikaanse National Research Foundation (NRF) voor het financieren van nieuwe onderzoeksprojecten in fundamenteel onderzoek en dit in alle disciplines.

In tegenstelling tot de reguliere onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek wordt er hier niet gewerkt met junior en senior onderzoeksprojecten en is het niet mogelijk 10% van het bij FWO aangevraagde budget in te zetten voor niet-Vlaamse universiteiten.

Kenmerken?

 • Gezamenlijk onderzoeksproject met partner(s) uit Zuid-Afrika. Het gaat om één geïntegreerd onderzoeksvoorstel met één centrale vraagstelling, methodologie en uitwerking.
 • Fundamenteel onderzoek in alle disciplines
 • Looptijd project: 3 jaar
 • Personeels- en werkingskosten aangevraagd bij FWO: minimaal € 45.000 en maximaal € 75.000 per jaar per project
 • Bijkomende uitrusting/‘matching funding’ aangevraagd bij FWO: maximum € 150.000 per project
 • Volgende FWO-NRF oproep zal ten vroegste in 2023 gelanceerd worden

Profiel en voorwaarden?

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Lees de richtlijnen voor aanvragers grondig (zie onderstaand bij ‘downloads’)
 • Jullie gezamenlijke aanvraag wordt gelijktijdig ingediend bij FWO (via het online aanvraagformulier in je FWO E-loket) en bij NRF, volgens de daar geldende modaliteiten.
 • Elke promotor en co-promotor van zowel het Vlaamse als Zuid-Afrikaanse onderzoeksteam moeten beschikken over een FWO E-loket profiel met geüpdatete lijst van publicaties.
 • De aanvragen worden getoetst op ontvankelijkheid, het FWO en NRF checken of de aanvraag aan de formele vereisten van het respectievelijk agentschap voldoet.
 • Je stelt in je aanvraag 10 externe referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt zie online aanvraagformulier en richtlijnen voor aanvragers). Let op: referenten die een aanstelling genieten aan een Belgische universiteit, onderzoeksinstelling of welke andere organisatie ook of aan een soortgelijke instelling in Zuid-Afrika komen niet in aanmerking. Bovendien mag er ook geen Conflict of Interest (CoI) zijn tussen de opgegeven referenten en de Zuid-Afrikaanse partner(s).
 • Jouw aanvraag wordt aan een aantal van deze referenten voorgelegd ter evaluatie.
 • Een ad hoc gezamenlijk interdisciplinair evaluatiepanel bestaande uit Vlaamse en Zuid-Afrikaanse experten beoordeelt al de aanvragen.
 • De FWO en NRF beslissen over je toekenning.
 • Je krijgt nadien feedback over deze beslissing.

Reglementen en downloads