Europees Kaderprogramma en wetenschappelijke netwerken

NCP - National contact point

Het FWO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn benoemd tot Nationaal Contactpunt (NCP) binnen het Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de Europese Unie ‘Horizon 2020’ en 'Horizon Europe'.

» Lees meer

COST

FWO is het Vlaamse aanspreekpunt voor COST - European Cooperation in Science and Technology, in samenwerking met het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid.

» Lees meer

European Research Area Networks

ERA-NET (European Research Area Networks) is het beleidsinstrument van de Europese Commissie voor de coördinatie van nationale onderzoeksprogrammas’s in Europa.

» Lees meer

Joint Programming Initiatives

Joint Programming Initiatives (JPI) streven naar een coördinatie van onderzoeksprogramma’s van verschillende landen in Europa en zelfs daarbuiten. Het is de bedoeling om Europees onderzoek over de grenzen heen meer op elkaar af te stemmen en onderzoekers samen te laten werken rond welbepaalde thema’s.

» Lees meer

Horizon Europe Cofund-partnerschappen

In kader van het nieuwe Horizon Europe kaderprogramma worden verschillende types partnerschappen geïnitieerd door de Europese Commissie, in nauw overleg met de lidstaten en haar relevante O&I-actoren.

» Lees meer

Postdoctoraal onderzoeker Marie Skłodowska-Curie Actions - Seal of Excellence

Het Marie Skłodowska-Curie actions - Seal of Excellence FWO (MSCA SoE FWO) wil onderzoekers ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan.

» Lees meer

ERC runner-up-projects

Gezien het grote aantal uitstekende voorstellen dat de ERC ontvangt en dat door budgettaire beperkingen niet wordt gefinancierd, biedt het FWO alternatieve financiering voor de vijf beste van de niet-succesvolle ERC-aanvragers.

» Lees meer

Euraxess

EURAXESS is an European initiative that provides practical information and assistance to mobile researchers

» Lees meer

Europese en andere internationale netwerken

Het FWO is lid van verschillende internationale netwerken, gaande van expertencomités voor wetenschappelijk overleg tot kleine onderzoekscentra die ook faciliteiten voor onderzoekers aanbieden.

» Lees meer