Deelnemen aan een nieuwe of lopende COST-actie

Algemeen

Als Vlaamse onderzoeker kan u deelnemen aan een nieuwe of lopende COST-actie via het management comité of via een werkgroep of via beiden. Een overzicht van de COST-acties kan u vinden op de COST-website.

Deelname aan het management comité (MC)

Elke COST-actie heeft een management comité (MC), samengesteld uit de officieel aangeduide afgevaardigden van de COST-lidstaten. Het management comité superviseert en coördineert de goede uitvoering en het beheer van de betrokken COST-actie.

Elk COST-land kan 2 afgevaardigden in het management comité aanduiden.

Deelname aan een werkgroep (WG)

De uitvoering van een COST-actie verloopt via verschillende werkgroepen (meestal 3 tot 5) waarbinnen een klein aantal onderzoekers werken rond specifieke taken om de doelstellingen van de COST-actie te vervullen.

Hierin zetelen niet alleen de leden van het management comité, maar kunnen ook nog andere onderzoekers van de COST-lidstaten participeren.

Voor deelname aan een werkgroep kan u zich rechtstreeks wenden tot de voorzitter van de COST-actie of Werkgroep Leider en is onderworpen aan de goedkeuring van het management comité. U hoeft geen aanvraagformulier bij het FWO in te dienen. Voortaan kunnen onderzoekers reeds deelnemen aan een werkgroep ook indien er nog geen nationale afgevaardigde in het management comité is aangeduid.

Wanneer?

Aanvragen tot deelname aan een COST-actie kunnen in principe op elk ogenblik worden ingediend, maar bij voorkeur bij de start van een actie.

Hoe?

Als u interesse heeft om deel te nemen aan het management comité van een COST-actie, vult u het aanvraagformulier in en stuurt het elektronisch op naar cost@fwo.be. Het is sterk aangeraden dat de kandidaat vooraf contact opneemt met de Action Chair of Main Proposer om de deelname aan de COST-actie te bespreken.

COST-deelnameformulier

Voortaan maken alle COST-lidstaten reeds deel uit van een COST-actie eens goedgekeurd door het COST Committee of Senior Official (CSO). De goedkeuring door het CSO wordt beschouwd als ondertekening van het MoU. Alle individuen verbonden aan een legale entiteit uit een COST-lidstaat kunnen dus meteen deelnemen aan de COST-actie, ofwel via het management comité dat een nationale aanvraagprocedure volgt of via de werkgroepen waarbij deelname op het niveau van de COST-actie wordt beslist of via beiden. Aanvragen voor deelname aan de werkgroepen kunnen via het COST e-cost systeem ingediend worden.