Een nieuwe COST-actie voorstellen

Wie?

Individuele onderzoeker of onderzoeksgroep van een instelling uit één van de COST-lidstaten.

Wanneer?

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. COST werkt met een continue ‘open oproep’ en mikt op twee collectiedata per jaar: één in het voorjaar en één in het najaar. Voorstellen die na een bepaalde collectiedatum zijn ingediend, worden bewaard voor de volgende collectiedatum.

Hoe?

Een aanvraag wordt elektronisch ingediend via de COST-website en verloopt in één fase.

De hoofdaanvrager dient een aanvraag in namens een netwerk van aanvragers (minstens 7 COST lidstaten waarvan minimum 50% uit de zogenaamde Inclusiveness Target Countries).

De volledige procedure, van collectiedatum tot start van de actie, beslaat in de regel een negental maanden.

Voor algemene vragen over de procedure en technische problemen kan u terecht bij opencall@cost.eu.

Meer informatie over de COST aanvraagprocedure is ook hier te vinden.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden geëvalueerd op basis van de volgende criteria:

S&T EXCELLENCE

NETWORKING EXCELLENCE

IMPACT

IMPLEMENTATION

Total marks for
the section
= 15 points

Total marks for
the section
= 15 points

Total marks for
the section
= 15 points

Total marks for
the section
= 5 points

TOTAL MARKS AWARDED = 0 – 50 points
OVERALL TRESHOLD = 34 points

Voorstellen die de algemeen drempel niet behalen, komen sowieso niet in aanmerking voor financiering.

Slaagkans verbeteren?

  • Right for COST? Denk niet enkel aan wat COST voor u kan betekenen, maar ook aan wat u kan betekenen voor COST. COST vraagt naar maatschappelijke relevantie, zichtbaarheid, …
  • Omschrijf duidelijk en concreet de wetenschappelijke probleemstelling en verwachte impact.
  • Denk na hoe u interdisciplinaire competenties kan betrekken in het voorstel.
  • Verwar een COST-actie niet met een onderzoeksvoorstel: het gaat om een netwerkvoorstel (coördinatie).
  • Betrek enkel partners met een excellente reputatie in het domein.
  • Vermijd overlapping met bestaande COST-acties.
  • Omschrijf de state-of-the-art wetenschappelijk en in het licht van het netwerkaspect.
  • Heb aandacht en concrete plannen voor ‘gender balance’, de promotie van jonge onderzoekers, de Inclusiveness Target Countries en de verspreiding van de resultaten.