Europese en andere internationale netwerken

Het FWO is lid van verschillende internationale netwerken, gaande van expertencomités voor wetenschappelijk overleg tot kleine onderzoekscentra die ook faciliteiten voor onderzoekers aanbieden. Met die participatie beoogt het FWO de onderzoekers in Vlaanderen toe te laten om deel te nemen aan uitwisseling en om samenwerking op te zetten met hun collega’s over de grenzen heen. De onderstaande lijst biedt een overzicht van de volledige reeks van netwerken die het FWO ondersteunt, met vermelding van de Vlaamse onderzoekers die het FWO en de hele Vlaamse onderzoeksgemeenschap van het betrokken domein of de betrokken discipline(s) daarin vertegenwoordigen.

Netwerk

Toetreding FWO

looptijd

Vlaams vertegenwoordiger

NuPECC
(Nuclear Physics)

http://www.nupecc.org/

1991

onbepaald

Prof. Gerda Neyens

(KU Leuven)

European Marine Board

http://www.marineboard.eu/

2002

onbepaald

Jan Mees (VLIZ)

European Polar Board

http://www.europeanpolarboard.org/

2002

onbepaald

Prof. Philippe Huybrechts (VUB)

ESSC
(European Space Sciences Committee)

http://www.essc.esf.org/

1991

onbepaald

Prof. Conny Aerts

(KU Leuven)

CECAM
(Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire)

https://www.cecam.org/

1996

onbepaald

Prof. François Peeters (UAntwerpen)

ECT*

(European Centre for Theoretical Studies in nuclear Physics and  Related Areas)

http://www.ectstar.eu/

2000

2013-2018 (4de termijn)

Prof. Jan Ryckebusch (UGent)

ERCIM
(European Research Consortium in Informatics and Mathematics)

https://www.ercim.eu/

2004

onbepaald

Prof. Joos Vandewalle

(KU Leuven)

ApPEC

(Astroparticle Physics European Consortium)

http://www.appec.org/

(2003)

2012

2012-2017

Prof. Catherine Declercq (VUB)

European Mathematics Representatives

2003

onbepaald

Prof. Walter Van Assche 

(KU Leuven)

ICDP
(International Continental Scientific Drilling Program)

https://www.icdp-online.org/home/

2013

2014-2017

(1ste termijn)

2018-2021

(2de termijn)

Prof. Dirk Verschuren (UGent)

Prof. Philippe Claeys (VUB)

Prof. Rudy Swennen (KU Leuven)

ASTRONET

http://www.astronet-eu.org/?lang=en

2016

2016-2021

Prof. Conny Aerts

(KU Leuven)