Indiening van de gezamenlijke projectaanvraag bij het FWO (FWO als Lead Agency)

In het kader van het Weave initiatief heeft het FWO een bilateraal akkoord met volgende landen:

Concreet betekent dit dat onderzoekers ontvankelijk bij het FWO een gezamenlijk bilateraal of trilateraal project met onderzoekers uit Luxemburg (FNR), Oostenrijk (FWF), Slovenië (ARRS) en/of Zwitserland (SNSF) kunnen indienen bij het FWO.

Kenmerken?

Weave is geen nieuw, afzonderlijk financieringsprogramma. Het maakt gebruik van reeds bestaande financieringskanalen voor fundamenteel onderzoek (met bijhorende tijdslijnen en condities) bij de Weave partners. Het FWO integreert het Weave initiatief vanaf 2021 in het kanaal van de reguliere FWO onderzoeksprojecten voor fundamenteel onderzoek:

 • Projectduur: in principe 4 jaar, minimum 2 jaar.
 • Oproep gesloten
 • Bekendmaking resultaten: 16 december 2021.
 • Start projecten: 1 januari 2022.

Profiel en voorwaarden?

De modaliteiten (bv. budget) en ontvankelijkheidscriteria van het Vlaamse luik volgen de regelgeving van de junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent o.a.:

 • FWO personeel- en werkingsmiddelen: van € 45.000 tot € 130.000 per jaar, voor projectpartners is ook een budget van € 0 of € 20.000 per jaar mogelijk.
 • FWO uitrusting: maximum € 150.000 per project.
 • Betrokken instellingen (Artikel 7) en (co-)promotor(en) (Artikel 10-12) dienen te voldoen aan de voorwaarden weergegeven in het reglement junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Binnen een Weave project is het echter niet mogelijk een niet-Vlaamse instelling anders dan de betrokken buitenlandse Weave partner(s) te betrekken voor maximaal 10% van de totale projectfinanciering.
 • Junior vs. senior projecten op basis van Artikel 10 van het reglement junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Voor de bepaling van het type (junior/senior) dient eveneens rekening te worden gehouden met de wetenschappelijke anciënniteit van de betrokken buitenlandse Weave (co-)promotor(en).
 • Weave projecten tellen mee voor het maximum van 2 projecten waarvoor u per aanvraagronde kan optreden als (co-)promotor(-woordvoerder). Ze tellen eveneens mee voor de regel die stelt dat de som van de aangevraagde en lopende onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek op naam van eenzelfde (co-)promotor(-woordvoerder) niet groter mag zijn dan twee op startdatum van het nieuw toe te kennen project.

De modaliteiten (bv. budget) en ontvankelijkheidscriteria van de buitenlandse partner(s) volgen de regelgeving van de respectievelijke financierder(s) waarbij zij ontvankelijk zijn. Voor meer info zie de specifieke websites van volgende in aanmerking komende financierders:

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

De indiening en evaluatie van dit type gezamenlijk onderzoeksproject volgt de procedure van de junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Dit betekent o.a.:

 • In te dienen bij het FWO (FWO E-loket) gebruik maken van het specifieke aanvraagformulier ‘Research project WEAVE (FWO acts as Lead Agency)’. Let op: wanneer u een Weave project aanvraagt, kunt u geen gebruik maken van het aanvraagformulier voor een regulier junior/senior onderzoeksproject fundamenteel onderzoek.
 • Elke (co-)promotor(-woordvoerder) van zowel de betrokken Vlaamse als buitenlandse onderzoeksteams moet beschikken over een FWO E-loket profiel met o.a. een actuele weergave van zijn/haar functies/carrière alsook een geüpdatete lijst van publicaties en dient een CV (standaarsjabloon) toe te voegen aan de aanvraag.
 • Let op: naast de indiening van de volledige aanvraag bij het FWO dient er per betrokken Weave land/regio nog een administratieve indiening plaats te vinden bij de betrokken buitenlandse onderzoeksfinancierder. Voor meer informatie hieromtrent (incl. de deadline):
 • Het FWO en de betrokken buitenlandse financierder(s) controleren de ontvankelijkheid van de aanvraag.
 • Weave onderzoeksprojecten worden samen met – en dus in competitie – met junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek geëvalueerd. Voor meer info hieromtrent zie webfiche junior/senior onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek. Positief geëvalueerde aanvragen worden door het FWO voorgelegd aan de betrokken buitenlandse financierder(s) ter ratificatie.
 • De raden van bestuur van al de betrokken financierders doen de finale ratificatie. Het FWO betaalt het Vlaamse luik van positief geëvalueerde aanvragen, het buitenlandse luik wordt door de desbetreffende buitenlandse financierder(s) betaald.

Reglementen en downloads

 • Algemeen reglement
  Dit algemeen reglement is van toepassing voor elke specifieke aanvraag bij het FWO.
 • Reglement Weave
  De reglementering omtrent Weave-projecten zal eind februari 2021 geïntegreerd worden in het Reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen tot regeling van onderzoeksprojecten fundamenteel onderzoek.

Mocht je verdere vragen hebben betreffende Weave, mail naar weave@fwo.be